-->
 • Innoveins zet groeiversnelling in

  PERSBERICHT
  5 februari 2019

  Innoveins zet groeiversnelling in
  Zes clusters drijvende krachten achter cross-over tussen hightech en agrfood

  De recente toevoeging van diverse clusters op de cross-over tussen hightech en agrofood heeft Innoveins doen besluiten extra te investeren in de eigen organisatie om invulling te geven aan de groeiversnelling. Innoveins versterkt haar team met vier business developers om gezamenlijk toe te kunnen werken naar het eerste Fieldlab in Nederland dat de focus heeft op future farming en het maken van de cross-over tussen hightech en agrofood.

   

  Zes innovatieclusters als drijvende kracht

  Innoveins, gevestigd op Brightlands Campus Greenport Venlo, waar future farming (agritech) een van de hoofdthema’s is, bestaat momenteel uit zes clusters; zo’n 60 bedrijven. Hiervan komen drie clusters uit de plantensector met o.a. twee collectieven van telers uit de blauwe bessenteelt en aardbeienteelt. Voor beide telersgroepen is in december jl. een innovatiecluster opgericht. Daarnaast werkt Innoveins met het bedrijf Priva Horticulture aan de realisatie van het AgroData-cluster en is in het najaar Innoveins Seed Solutions opgericht waar de nadruk ligt op zaadtechnologisch onderzoek en het coaten en primen van zaden. Verder zijn er vanuit de bedrijven Yookr, BrightBox en Blue Engineering intenties uitgesproken om te investeren in de realisatie van innovatieclusters rondom Internet of Things, Urban Farming en AgroRobotics. Hiervoor zijn twee extra business developers, Niels Peeters en Maarten Vliex, aangesteld om invulling te geven aan deze ambitie.

   

  Versterkte cross-over naar onderwijs

  Medio 2018 is Innoveins een samenwerking aangegaan met het lectoraat Smart Business van Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het lectoraat voert samen met studenten onderzoek uit naar het versterken van ecosystemen zoals Innoveins. Via deze samenwerking worden innovatieprojecten op de cross-over tussen hightech en agro toegankelijk voor economie-, techniek- en agro-studenten. De eerste projecten zijn reeds gestart. Overall moet dit de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs en het gehele ecosysteem versterken.

   

  Doorontwikkeling naar Fieldlab in 2019

   

  De recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Innoveins samen met haar partners, waaronder Brightlands Campus Greenport Venlo, actief wil toewerken naar een Smart Industry Fieldlab. Business Developers Lars Hennissen en Jordi Boekesteijn zijn aangesteld om hierin te ondersteunen. De keuze om aanvullend te investeren in Innoveins valt samen met de keuze van initiatiefnemer Blue Engineering om zich meer te focussen op AgroRobotics binnen Innoveins in plaats van in het doorontwikkelen van Innoveins als ecosysteem. Concreet betekent dit dat Blue Engineering per 1 januari jl. is teruggetreden als aandeelhouder van Innoveins. Hierdoor opereren de initiatiefnemers Botany, Blue Engineering en Bluehub ieder in hun kracht wat de groeiversnelling ten goede dient te komen.

  — EINDE PERSBERICHT —

   

  Neem voor vragen, aanvullende informatie, interviews of beeldmateriaal contact op met:

  Bart Verlegh

  Directeur Innoveins

  E: bart@bluehub.nl

  T: +31 (0)6 23 24 24 40

   

  Over Innoveins

  Innoveins is hét ecosysteem op het kruispunt van plant en techniek waar organisaties samenwerken om middels co-creatie innovaties ontwikkelen en op de markt te brengen. Daarmee combineren zij kennis en kunde op de cross-over van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen en Materialen. Binnen Innoveins wordt samengewerkt in zogenoemde clusters. Inmiddels hebben ruim 60 organisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend, zijn er zes clusters gelanceerd en zijn legio ondernemersgedreven innovatie-activiteiten op het gebied van o.a. robotica, big data, belichte teelt, smart farming, zaadtechnologie, energie-efficiënte teeltsystemen en urban farming ontplooid. Zie www.innoveins.co voor meer informatie.

 • Artikel CityLife Magazine

  Bluehub werkt heel graag met jonge mensen om hun frisse en onconventionele blik op innovatie. Samenwerking met onderwijsinstellingen is één van de manieren om deze verse kennis te ontsluiten. Onlangs werd Pim Deuling samen met Bram ten Kate, Fré Jacobs en Carolin Zillig van Fontys Venlo University of Applied Sciences door CityLife geïnterviewd over hun samenwerking.
  Bijgaand artikel is opgenomen in CityLife Magazine en wordt binnenkort verspreid.
 • Het toppunt van technologie

  – P E R S B E R I C H T – 

  21 SEPTEMBER 2018

   

  Provincie Antwerpen, Provincie Limburg en de glastuinbouwsector bouwen samen aan innovaties

  Van links naar rechts: Bart van Calenberge (projectleider GLITCH), Dhr. Caluwé (gedeputeerde Provincie Antwerpen), Harm Waterborg (afgevaardigde Provincie Limburg), Bart en Kathleen Peeters (tomatentelers)

  Nieuwe technologieën komen op de markt. Vaak zijn deze niet praktijkklaar. Om dit te voorkomen, slaan de provincie Antwerpen (Vlaanderen), de Provincie Limburg (Nederland) en de stakeholders uit de glastuinbouwsector de handen in elkaar. Samen gaan ze bouwen aan nieuwe technologieën die meer energie-efficiënt en klimaatneutraal zijn.

  Onze bedrijven zitten op een rollercoaster aan innovaties. Technologie wordt steeds belangrijker en steeds meer bedrijfstaken worden geautomatiseerd. Zo ook in de glastuinbouw waar je vandaag tal van automaten en robots vindt voor het automatisch voeden van planten, het regelen van serreklimaat en het sorteren en verpakken van groenten. Een technologische revolutie die nooit stopt. Continu komen er nieuwe technologieën op de markt waarmee glastuinbouwbedrijven zelf aan de slag kunnen gaan.

  Provinciaal gedeputeerde voor Landbouw en Innovatie Ludwig Caluwé: “Het probleem bij veel nieuwe technologieën is dat ze niet gebruiksklaar zijn. Er zijn nog tal van aanpassingen nodig voordat ze volwaardig kunnen functioneren op een bedrijf. En dat kost tijd en geld. Daarom willen we voortaan nieuwe technologieën van bij de ontwikkeling volgen. Het Interreg-project GLITCH is het eerste project waar we – samen met stakeholders uit twee buurlanden – de ontwikkeling van nieuwe technologieën mee in handen nemen.”

  Met iedereen samen aan de slag

  Samen met telers, technologiebedrijven en onderzoeksinstellingen en uit twee buurlanden bouwen aan een nieuwe, geschikte technologie. Het is een vrij nieuwe aanpak binnen de land- en tuinbouwsector. Nochtans blijkt uit onderzoek dat samenwerking met externe partijen een positief effect heeft op de slaagkansen van een innovatie. “We gaan heel bewust met deze nieuwe aanpak aan de slag. We geloven in het succes en willen deze co-creatieve aanpak tot stand brengen binnen de glastuinbouwsector. We kijken er enorm naar uit om dit samen met onze Nederlandse collega’s te doen. Ook zij beschikken over heel wat technologische bagage. Door de krachten te bundelen gaan we ongetwijfeld tot mooie, praktijkklare innovaties komen”, aldus gedeputeerde Ludwig Caluwé.

  Inzetten op energie en klimaat

  Die nieuwe, praktijkklare innovaties moeten vooral zorgen voor een meer energie-efficiënte en klimaatneutrale productie in de glastuinbouwsector. Nederlands gedeputeerde voor Economie en Kennisinfrastructuur Joost van den Akker: “Het behalen van de klimaatdoelstellingen is een uitdaging voor elk bedrijf. Binnen de land- en tuinbouwsector zijn er al heel wat inspanningen gedaan. Tegelijkertijd zijn we er ons van bewust dat er veel kansen liggen. Het mooie aan het Interreg-project GLITCH is dat het niet focust op één technologie, maar gelijktijdig verschillende technologieën ontwikkelt. Zo kan de sector op een korte tijd serieuze stappen vooruit zetten.”

  Rond deze innovatieprojecten zal binnen het project GLITCH samengewerkt worden:

  • Energie-efficiënte belichtingstechnieken in tomaat, komkommer en sla
  • Energie-efficiënte teeltsystemen in aardbei en komkommer
  • Benutting van laagwaardige warmte
  • Gebruik van CO2 uit rookgassen met een goede luchtkwaliteit in de serre
  • Plasmatechnologie voor energie-efficiënte stikstofproductie
  • Energy-balancing dagschermen
  • Energy-balancing nachtschermen
  • Ontwikkeling dampwarmtepomp voor ontvochtiging

   

  – E I N D E P E R S B E R I C H T –

  Perscontact
  Martine van de Mortel, Bluehub
  Tel. +31 (0)6 12 69 87 49
  martine@bluehub.nl

  Deelnemende organisaties GLITCH
  De organisaties PSKW, ILVO, PCH, Thomas More, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent uit Vlaanderen en Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Maurice Kassenbouw, EMS en Brightlands Campus Greenport Venlo uit Limburg participeren in het GLITCH project.

   

 • Innovatie door samenwerken

  “Innovatie maakt het mogelijk om technische toepassingen betaalbaar en schaalbaar te maken. Maar daarvoor is wel goede interactie tussen de verschillende partijen nodig. Je moet dezelfde definities gebruiken en elkaar wereld leren begrijpen”, aldus Bart Verlegh tijden de paneldiscussie “Innovatie door samenwerken” tijdens het kennisevent CONNECTED. In het Noord-Limburg Business Magazine verscheen een mooi groot artikel over deze interessante discussie over innovatie! Lees hier het hele artikel.

   

   

 • Limburg en Vlaandereren versterken innovatiekracht in glastuinbouw

  Persbericht
  9 maart 2018

  Twaalf Limburgse en Vlaamse bedrijven en kenniscentra, waaronder Bluehub, slaan de handen in elkaar om de glastuinbouw verder te versterken. Het gaat om innovaties rondom energieverbruik, minder CO2 uitstoot en efficiënte omgang met hulpbronnen. Het consortium heeft hiervoor een Europese subsidie ontvangen en is daarbij intensief ondersteund door de Provincie Limburg en de Provincie Antwerpen. Het traject loopt van juni 2018 tot medio 2021.

   

  De glastuinbouw in Vlaanderen en Limburg behoort tot de absolute top in Europa. Om die positie te behouden is meer samenwerking van ondernemers en onderwijs nodig. Daarom gaan de initiatiefnemers onder de projectnaam GLITCH (GLastuinbouw Innoveert door Co-creatie met koolstofarme Hightech) die gezamenlijke en open innovaties handen en voeten geven. De focus ligt op vermindering van CO2-uitstoot en praktische hightech-oplossingen.

  De Limburgse Gedeputeerde Twan Beurskens (Economie & Kennisinfrastructuur) is verheugd met het project: ‘Voor de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn co-creatie en een internationale koploperpositie voor onze Euregionale glastuinbouw belangrijke speerpunten. Juist omdat we in dit project intensief samen kunnen werken met het bedrijfsleven en diverse onderwijsinstellingen sluit GLITCH uitstekend aan bij onze Provinciale ambities’.

  Euregionale samenwerking essentieel
  De glastuinbouwsector in Limburg en Vlaanderen kent een gelijkaardige structuur en staat voor dezelfde uitdagingen. Gedeputeerde van Provincie Antwerpen Ludwig Caluwé vult aan: ‘Euregionale samenwerking is dan heel logisch. Naast glastuinbouw zijn er ook veel technische toeleveranciers in de Euregio actief. Door de samenwerking te zoeken, worden o.a. de aanwezige onderzoekinfrastructuur van de Proefcentra, samenwerkingsverband Innoveins op de Brightlands Campus Greenport Venlo, de universiteiten en Hogeschool Thomas More optimaal benut en vergroot dit het noodzakelijke innovatievermogen’.

  Deelnemende organisaties
  De organisaties Proefstation voor de Groenteteelt, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Proefcentrum Hoogstraten, Thomas More, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent uit Vlaanderen en Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Maurice Kassenbouw, Environmental Monitoring Systems en Brightlands Campus Greenport Venlo uit Limburg participeren in het GLITCH project.

 • Kansen voor kleine groentelers

  “Er is ook ruimte voor het principe van boer tot bord”, zegt Pim Deuling in De Limburger. Samen met onze collega Lars Hennissen en innovatieve groententelers uit Nederland en Duitsland realiseerde hij het haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe verdienmodellen voor kleinschalige groententelers. Mogelijke oplossingen? Ketenverkorting, (internationale) samenwerking, kwaliteit in plaats van kwantiteit, inspelen op behoeften van consumenten aan ‘local-for-local’ en traceability, focus op ‘vergeten’, ‘nieuwe’ en biologische groenten. Het onderzoek werd ondersteund door de Euregio Rijn-Waal. Lees het hele artikel hier.