Business developers, marketeers, innovators, entrepreneurs. Dat zijn Bluehubbers!

Wij staan voor excellente kennis, ervaring en talent op het gebied van business development, strategie, marketing, eventmanagement en branding.

Klantbelofte

Wij helpen je om jouw innovatie te laten groeien. Van idee tot realisatie, van marktkans tot product en van start-up tot scale-up. Dat is Bluehub. Dat is innovatieve groei!

Strategie en business development

Veel ondernemingen denken nog altijd te productgericht. Bluehub draait dit perspectief radicaal om. Bluehub creëert marktgerichte businessplannen en marketingstrategieën die gericht zijn op het identificeren van marktkansen en de vertaalslag naar innovatieve proposities. Dit realiseren wij vanuit onze competenties op het gebied van business development, strategie en marketing. Vervolgens kan Bluehub ook de implementatie van nieuwe strategieën en businessplannen voor haar rekening nemen, middels business outsourcing, change management of programmamanagement.

Marketing outsourcing

Bluehub vult de volledige marketing- en communicatiebehoefte van haar opdrachtgever in, van strategie tot tactische en operationele marketing- en communicatievraagstukken. Op deze manier is Bluehub uw marketingafdeling. Daarbij werkt Bluehub vanuit een regisseursrol structureel samen met een uitgebreid netwerk van preferred suppliers en specialisten op het gebied van o.a. SEO, SEA, social media marketing, videomarketing, PR en corporate communicatie. Want samen met onze partners bieden wij de grootste toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.

Innovatiebegeleiding

Veel ondernemers en uitvinders zijn prima in staat om innovatieve producten te ontwikkelen, maar minder goed in staat om deze te vermarkten. Daarnaast stranden veel ideeën aan de keukentafel, simpelweg omdat de ondernemer-in-spé niet het juiste netwerk kan aanboren. Bluehub heeft diverse diensten en concepten ontwikkeld, zoals OpenBrains en Blue Pitch, die ondernemers en hun ideeën verder brengen. Daarnaast ontwikkelt Bluehub custom made innovatietrajecten voor haar opdrachtgevers om hun medewerkers en relaties te motiveren en inspireren.

Markten waarin we gespecialiseerd zijn:

Agrofood

Wij geloven in een technology driven land- en tuinbouwsector. Het kruispunt van plant en techniek is de innovatieve agrofoodtech, niet voor niets een topsector in Nederland.

Logistiek & Mobiliteit

3D printing, digitalisering en robotisering zijn disruptief voor de logistiek en mobiliteit. Wij richten ons op innovators die de logistieke sector opnieuw willen definiëren.

Hightech

‘Innovate or die’, dat is het credo in de topsector hightech. Maar hoe zet je een nieuwe technologie succesvol in de markt? Wij werken met tekkies aan hun doorbraak.