Growth Hacking: Groeien in crisistijd

Ondernemerschap verandert. Door de COVID-19 crisis is deze verandering alleen nog maar verder in een stroomversnelling geraakt. Bestaande verdienmodellen staan onder druk en de markt vraagt het vermogen om snel te kunnen schakelen. Growth Hacking maakt het verschil! Growth Hacking is een methode om middels creatieve en kostenarme strategieën product-marktcombinaties snel aan te passen, wat het mogelijk maakt efficiënter en sneller te groeien. Maar hoe dan? Hoe kun je als bedrijf snel schakelen en voorkomen dat je achterop raakt?

 

Experimenteren

Experimenteren is het toverwoord in alle literatuur over Growth Hacking. In een recent webinar van LIOF en Growth Tribe werd het aantal uitgevoerde experimenten dan ook terecht als een indicator benoemd voor de mate waarin een bedrijf zich snel aan veranderende marktomstandigheden kan aanpassen. Bij veel grote bedrijven als Facebook, Google en Netflix zie je dat er dagelijks enorm veel experimenten uitgevoerd worden. Hoe meer experimenten er uitgevoerd worden, hoe makkelijker zij zich aan kunnen passen aan een veranderende markt. Bovendien helpt experimenteren om (riskante) aannames te toetsen. Door veel te experimenteren en nauwkeurig de data bij te houden, kun je snel zien wat wel en niet werkt. Jeff Bezos, founder en CEO van Amazon, zei ooit “Being wrong might hurt you a bit, but being slow will kill you”. Experimenteren dus!

 

Belangrijke vaardigheden

De COVID-19 crisis en de noodzaak tot een hoge mate van aanpassing vraagt dan ook om een specifieke set aan vaardigheden, welke nodig zijn voor het experimentele karakter van Growth Hacking. Bepaalde vaardigheden zijn nu dan ook urgenter geworden dan voorheen. Op basis van het webinar en aanvullend deskresearch hebben we vijf vaardigheden opgesteld die nu urgenter zijn dan ooit en daarmee onmisbaar zijn om te kunnen groeien in crisistijd.

 

  1. Innovatie (slagvaardigheid)

Als gevolg van de COVID-19 crisis bevinden we ons in een anderhalvemetersamenleving waarbij fysiek contact niet of zeer beperkt mogelijk is. Voor veel bedrijven kan dit een enorme impact hebben. Business modellen zullen hierop ingericht moeten zijn. Dit vraagt om een innovatieve mindset: met nieuwe ideeën komen om zo in te spelen op de nieuwe anderhalvemetersamenleving. Innovatie is immers noodzakelijker dan ooit om slagvaardig te kunnen handelen en toch te kunnen groeien in crisistijd.

 

  1. Design Thinking

Ook design thinking is een onmisbare vaardigheid in crisistijd. Het is essentieel om middels een andere manier van denken en systematisch redeneren complexe problemen aan te pakken. Een ontwerpgerichte aanpak richt zich ten eerste op de klant. Maar het helpt ook om op ieder moment inzicht te hebben in hoe leveranciers, kanaalpartners en concurrenten reageren op de crisis en hoe het ecosysteem evolueert. We merken dat veel bedrijven niet genoeg met hun klanten praten. Dit is nu echter belangrijker dan ooit, blijkt ook uit onderzoek van McKinsey. Design thinking is volgens ons daarom ook een onmisbare vaardigheid om snel aan te kunnen passen en niet achterop te raken in crisistijd.

 

  1. Digitale mindset

Om snel aan te kunnen passen is het tevens belangrijk om een digitale mindset te hebben en tools te gebruiken om de menselijke performance te verbeteren. De voorbeelden zijn evident: van zorgverleners die hun afspraken digitaal uitvoeren tot retailers die contactloos winkelen en bezorgen mogelijk maken. Maar om écht te kunnen groeien in crisistijd zul je ook buiten je comfort zone moeten treden. Denk daarbij aan vaardigheden als kunstmatige intelligentie, datavisualisatie en cloud computing. Data speelt immers een sleutelrol bij het maken van de juiste keuzes. Het is essentieel om data te vertalen naar een samenhangend verhaal, op basis waarvan uiteindelijk beslissingen kunnen worden genomen.

 

  1. Databescherming

Beveiliging en databescherming zijn in de periode voor de COVID-19 crisis al een belangrijk onderwerp geweest, zoals o.a. blijkt uit de AVG-wetgeving. Door de ontwikkelingen rondom COVID-19 is dit alleen nog maar belangrijker geworden. Zoom slaagde er bijvoorbeeld in om zich met succes door de snelle schaalvergroting van zijn gebruikers te slaan, maar liep wel tegen beveiligingslekken aan die onmiddellijk moesten worden aangepakt. Veel organisaties ervaren in deze crisisperiode soortgelijke, pijnlijke lessen. Databescherming is daarom een aspect om tijdens de COVID-19 crisis en met de toegenomen digitalisering extra aandacht op te vestigen.

 

  1. Zakelijk schrijven

Als gevolg van de anderhalvemetersamenleving met minimaal contact is het aandeel geschreven communicatie fors toegenomen. Denk maar eens aan de hoeveelheid Slack berichtjes of e-mails die je dagelijks ontvangt. Merk je een verschil met de periode voor de crisis? Ondanks dat het aandeel geschreven communicatie fors is toegenomen, laat de kwaliteit vaak nog te wensen over. Het is belangrijk om in de communicatie duidelijk, beknopt en logisch te zijn. Investeren in het zakelijk schrijven loont zich daarom als face-to-face communicatie of communicatie via (beeld)bellen niet mogelijk is en draagt zodoende bij aan wederzijds begrip.

 

Wil jij ook groeien in crisistijd?

Ben jij ook benieuwd wat Growth Hacking voor jouw bedrijf kan betekenen? Binnen Bluehub bieden we verschillende diensten aan om jouw bedrijf of product te laten groeien. Laat jouw business model toetsen tijdens één van onze wekelijkse Open Brains sessies of kom in contact om te onderzoeken wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.

null

Meer weten? Vraag het Jordi!

Jordi Boekesteijn

Business Developer

Bluehub B.V.

E: jordi@bluehub.nl

M: +31 (0)6 29 49 36 97