Innoveins zet groeiversnelling in

PERSBERICHT
5 februari 2019

Innoveins zet groeiversnelling in
Zes clusters drijvende krachten achter cross-over tussen hightech en agrfood

De recente toevoeging van diverse clusters op de cross-over tussen hightech en agrofood heeft Innoveins doen besluiten extra te investeren in de eigen organisatie om invulling te geven aan de groeiversnelling. Innoveins versterkt haar team met vier business developers om gezamenlijk toe te kunnen werken naar het eerste Fieldlab in Nederland dat de focus heeft op future farming en het maken van de cross-over tussen hightech en agrofood.

 

Zes innovatieclusters als drijvende kracht

Innoveins, gevestigd op Brightlands Campus Greenport Venlo, waar future farming (agritech) een van de hoofdthema’s is, bestaat momenteel uit zes clusters; zo’n 60 bedrijven. Hiervan komen drie clusters uit de plantensector met o.a. twee collectieven van telers uit de blauwe bessenteelt en aardbeienteelt. Voor beide telersgroepen is in december jl. een innovatiecluster opgericht. Daarnaast werkt Innoveins met het bedrijf Priva Horticulture aan de realisatie van het AgroData-cluster en is in het najaar Innoveins Seed Solutions opgericht waar de nadruk ligt op zaadtechnologisch onderzoek en het coaten en primen van zaden. Verder zijn er vanuit de bedrijven Yookr, BrightBox en Blue Engineering intenties uitgesproken om te investeren in de realisatie van innovatieclusters rondom Internet of Things, Urban Farming en AgroRobotics. Hiervoor zijn twee extra business developers, Niels Peeters en Maarten Vliex, aangesteld om invulling te geven aan deze ambitie.

 

Versterkte cross-over naar onderwijs

Medio 2018 is Innoveins een samenwerking aangegaan met het lectoraat Smart Business van Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het lectoraat voert samen met studenten onderzoek uit naar het versterken van ecosystemen zoals Innoveins. Via deze samenwerking worden innovatieprojecten op de cross-over tussen hightech en agro toegankelijk voor economie-, techniek- en agro-studenten. De eerste projecten zijn reeds gestart. Overall moet dit de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs en het gehele ecosysteem versterken.

 

Doorontwikkeling naar Fieldlab in 2019

 

De recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Innoveins samen met haar partners, waaronder Brightlands Campus Greenport Venlo, actief wil toewerken naar een Smart Industry Fieldlab. Business Developers Lars Hennissen en Jordi Boekesteijn zijn aangesteld om hierin te ondersteunen. De keuze om aanvullend te investeren in Innoveins valt samen met de keuze van initiatiefnemer Blue Engineering om zich meer te focussen op AgroRobotics binnen Innoveins in plaats van in het doorontwikkelen van Innoveins als ecosysteem. Concreet betekent dit dat Blue Engineering per 1 januari jl. is teruggetreden als aandeelhouder van Innoveins. Hierdoor opereren de initiatiefnemers Botany, Blue Engineering en Bluehub ieder in hun kracht wat de groeiversnelling ten goede dient te komen.

— EINDE PERSBERICHT —

 

Neem voor vragen, aanvullende informatie, interviews of beeldmateriaal contact op met:

Bart Verlegh

Directeur Innoveins

E: bart@bluehub.nl

T: +31 (0)6 23 24 24 40

 

Over Innoveins

Innoveins is hét ecosysteem op het kruispunt van plant en techniek waar organisaties samenwerken om middels co-creatie innovaties ontwikkelen en op de markt te brengen. Daarmee combineren zij kennis en kunde op de cross-over van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen en Materialen. Binnen Innoveins wordt samengewerkt in zogenoemde clusters. Inmiddels hebben ruim 60 organisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend, zijn er zes clusters gelanceerd en zijn legio ondernemersgedreven innovatie-activiteiten op het gebied van o.a. robotica, big data, belichte teelt, smart farming, zaadtechnologie, energie-efficiënte teeltsystemen en urban farming ontplooid. Zie www.innoveins.co voor meer informatie.