e-Fulfilment Hub is een initiatief van twaalf organisaties die Midden-Limburg ontwikkelen tot dé e-fulfilmentregio.

Het bedrijfsleven, onderwijs en overheden in de Keyport-regio die zich richten op e-fulfilment zijn erg versplinterd, waardoor zij tot voor kort onbewust waren van de samenwerkingsmogelijkheden. De oplossing heet e-Fulfilment Hub; een initiatief van twaalf organisaties die samenwerken om uitdagingen rondom kennisdeling, samenwerking en regiobranding op het gebied van e-fulfilment aan te pakken. Bluehub is als uitvoeringsorganisatie betrokken bij dit project van Keyport 2020. Meer informatie vindt u op www.e-fulfilmenthub.nl.

Bluehub is een pragmatische club die handen en voeten geeft aan ons project.

Roy Lenders, Lector Supply Chain Fontys Hogescholen en projecteigenaar e-Fulfilment Hub