Innoveins is hèt ecosysteem waar plant en techniek samen komen, om business case gedreven innovaties te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Het ecosysteem maakt mogelijk dat er sneller, goedkoper en beter geïnnoveerd kan worden door:
  • Samen te werken met andere partijen met een andere achtergrond maar met dezelfde mindset binnen een innovatiecluster
  • Samen te werken met andere innovatieclusters wat leidt tot synergie en acceleratie
  • Toegang tot een groot netwerk
  • Ondersteuning van kennisexperts op het gebied van plant, techniek en business development
  • Ondersteuning in marketing- en salesactiviteiten

www.innoveins.co

“Door innovatie zijn we als Innoveins onderscheidend in de markt waarin we opereren. Bluehub draagt daaraan bij door aan het begin dit marktvoordeel goed te definiëren en bij implementatie het op de juiste manier te vermarkten. Voor ons een onontbeerlijke schakel in innovatie.”

Peter Korsten - initiatiefnemer Innoveins