Cases

AgroWizard laat telers toveren met data

Precisielandbouw verbeteren met AI

AgroWizard

Joint-venture precisielandbouw

UitdagingAgroWizard laat telers toveren met data! Met behulp van innovatieve hardwareproducten, diverse softwareapplicaties zoals een stamdiktemeter en hun online dataplatform biedt AgroWizard vrucht- en laanbomentelers de mogelijkheid om the next step in precisielandbouw te zetten.

AgroWizard gelooft dat datagedreven beslissingen zorgen voor lagere kosten, hogere opbrengsten, meer kennis en verminderde bedrijfsrisico’s voor de teler. Het is hun missie om complexe technologieën zoals big data en kunstmatige intelligentie toegankelijk, begrijpelijk en bruikbaar maken voor hun afnemers.

AanpakWij geloven in de gouden driehoek van technologie, product en markt. Echter, om te komen tot succesvolle innovaties moeten de stappen van veelbelovende technologie naar gevalideerd product naar duurzaam winstgevend bedrijf, inclusief volwassen organisatie om dit doel te behalen, eerst worden gezet.

Binnen AgroWizard is Bluehub verantwoordelijk voor het vercommercialiseren van baanbrekende innovaties op het gebied van precisielandbouw en geeft structuur, leiding en invulling aan de interne organisatie op het gebied van strategie, finance, HR, MarCom en sales.

ResultaatOp basis van een veelbelovend proof-of-principle is in 2020 de stap gezet naar een eerste prototype hardware device (camera- en communicatiemodule), een eerste meetapplicatie (stamdiktemeter) en een online dataplatform om de gegenereerde data te ontsluiten en visualiseren.

In 2021 wordt AgroWizard commercieel gelanceerd, in eerste instantie gericht op de doelmarkt vrucht- en laanbomentelers in Nederland. Vanaf 2022 staat Europese expansie en diversificatie naar o.a. wijnbouw, openbaar groen, hardfruit en zachtfruit centraal.


AgroWizard over Bluehub”In de zeer vroege fase van de totstandkoming van AgroWizard zijn we in contact gekomen met Bluehub. De samenwerking die we sindsdien hebben opgebouwd is innig, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak. We werken nauw samen op het gebied van business development en maken gebruik van de kennis en ervaring van Bluehub met het succesvol ‘bouwen’ en succesvol maken van innovatieve startups. Daardoor zien we waar kansen liggen en kunnen we nog beter focus aanbrengen op die specifieke markten.”

Yannick Smedts | Directeur AgroWizard

Bekijk hier het resultaat


Introductie AgroWizard

Oprichting Joint Venture

AgroWizard wint publieksprijs BL.INC

Artikel | perspectief voor fruittelers

AgroWizard tovert met data

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Rechtstreeks van de boer

Traditionele kippenboer wordt innovator

Blei

Direct van de leg

UitdagingJanssen Ei is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in de productie en verkoop van eieren. Eigenaar Peter Janssen had de behoefte om zich als kippenboer te onderscheiden, om ervoor te zorgen dat zijn organisatie een duurzame toekomst tegemoet gaat. Maar hoe doe je dat?   

AanpakIn 2019 heeft Bluehub onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om naast enkel de productie tevens het sorteren, verpakken en vermarkten in eigen beheer onder te brengen. Met andere woorden: de haalbaarheid van een korte keten binnen de eiermarkt. Er is onderzoek gedaan, een marketingstrategie opgesteld en de economische haalbaarheid is gevalideerd.

De volgende stap die werd genomen was de doorvertaling naar een daadwerkelijk korte ketenconcept, genaamd Blei. Het merk is in 2020 op de markt geïntroduceerd middels een digitale lancering. Op dit moment verzorgt Bluehub alle marketing- en communicatieactiviteiten en bieden we ondersteuning bij de daadwerkelijke verkoop van de (bl)eitjes.

ResultaatBlei is op dit moment te vinden bij diverse supermarkten van Jumbo en Coop in Limburg en Noord-Brabant. Bluehub heeft aan de wieg gestaan van dit innovatieve ei-concept. Samen met de ondernemer is er stap voor stap toegewerkt naar een innovatie binnen de eiermarkt, welke zich onderscheidt door te werken via een super korte keten en met een On the way to PlanetProof certificering.

Blei heeft inmiddels daadwerkelijk een positie in de markt, welke bekrachtigd wordt door het aantal locaties waar Blei verkrijgbaar is.


Blei over Bluehub”Hoe kunnen we zelf de markt bedienen met de eieren die dagelijks gelegd worden op ons pluimveebedrijf, en daarmee een aantal ketens uit de traditionele keten halen? Met die gedachte speelde ik al jaren. Maar hoe pak je zoiets aan? In mijn zoektocht naar de juiste handvatten kwam ik bij Bluehub terecht. Daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Mede dankzij hun expertise op alle facetten – zowel qua marketing als alles wat komt kijken bij het in de markt zetten van een nieuw product – zag Blei het levenslicht. Inmiddels vind je onze (bl)eieren bij diverse retailers in de regio. Daarmee namen we inderdaad een deel van de afzet in eigen beheer en kwam een langgekoesterde wens uit. Zonder de specialisten van Bluehub hadden we niet gestaan waar we nu staan.”

Peter Janssen | Directeur Blei

Bekijk hier het resultaat


Het verhaal van Blei

Website Blei

Digitale lancering Blei

Digitale rondleiding

Blei in de winkel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Waarde creëren uit reststromen

Platform Tuinbouwreststromen

Van afval naar waardecreatie

UitdagingTelersverenigingen Fossa Eugenia, Royal ZON en SunFresh hebben samen met LLTB en SIGN eind 2020 het initiatief genomen tot oprichting van het Platform Tuinbouwreststromen.

Samen verenigen zij kennis en expertise om te komen tot (hogere) verwaarding van tuinbouwreststromen en zo bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor hun leden-ondernemers. Hiermee komt Platform Tuinbouwreststromen tegemoet aan de groeiende maatschappelijke en politieke behoefte aan een duurzamere, circulaire land- en tuinbouwsector.

AanpakBluehub vormt samen met agrarisch adviesbureau Arvalis de uitvoeringsorganisatie van Platform Tuinbouwreststromen. Onze belangrijkste opdracht is het ‘bouwen’ van vijf tot tien nieuwe, betere en snellere verwaardingsketens voor boeren en telers uit Zuidoost-Nederland.

Dit gebeurt op basis van nauwe samenwerkingsverbanden tussen telers, be- en verwerkende partijen alsmede afnemers van (an)organische reststromen in o.a. de marktvelden energie, feed, food, bouwmaterialen en winning van inhoudsstoffen. Bluehub is tevens verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie rondom Platform Tuinbouwreststromen; van (digitale) events tot PR en van branding tot social media marketing.

ResultaatAlle potentiële, nieuwe verwaardingsketens worden door Bluehub getoetst op technische en economische haalbaarheid, praktische toepasbaarheid en toekomstperspectief.

Op moment van schrijven zijn ruim 20 ketens geanalyseerd en starten medio 2021 de eerste pilotprojecten waarin waardevolle groene én grijze reststromen van telers naar verwerkende partijen en hun afnemers worden verscheept. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van kosten- en imagovoordelen voor – alsmede het informeren, enthousiasmeren én activeren van – ondernemers in een duurzame, toekomstgerichte land- en tuinbouwsector.


Platform Tuinbouwreststromen
over Bluehub“Bluehub is voor het Platform Tuinbouwreststromen een van de procesbegeleiders die het project vanaf zijn ontstaan ondersteund heeft vanuit hun netwerk en expertise. Met de kennis en kunde van Bluehub staan we nu op de drempel van de eerste praktijk casussen om ondernemers te laten ervaren dat afval niet bestaat maar dat reststromen de nieuwe grondstoffen zijn. Van communicatie tot organisatie van webinars, Bluehub heeft het allemaal!”

Marcel Dings | Voorzitter Platform Tuinbouwreststromen – Owner Brookberries Group

Bekijk hier het resultaat


Matchmaking Event

Persbericht | Telers bundelen krachten

Publicatie Nieuwe Oogst

Webinar reststromen verwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Vooruitstrevende blauwe bessenteelt

Blueberry Innovators

Innovatie in blauwebessenteelt

UitdagingBlueberry Innovators is een R&D-bedrijf dat in 2018 werd opgericht door twaalf blauwe bessentelers uit Nederland, Duitsland en België.

Het doel van het bedrijf is om middels co-creatie met markt- en kennispartijen innovatieve oplossingen te vinden voor de uitdagingen waarmee telers te maken hebben op het gebied van arbeid, onkruidbestrijding en smart farming.

AanpakBluehub is binnen dit project verantwoordelijk voor het vinden van partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen van de telers.

Doel is om samen te onderzoeken of en hoe de technologie geschikt is voor toepassing binnen de blauwe bessenteelt. Het co-creatietraject bestaat daarin uit een technische validatie en het testen van de oplossing op de bedrijven van de deelnemende telers. Bluehub is hierin ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling en validatie van de business case: hoeveel meerwaarde in financiële zin levert de oplossing voor de teler en technische partners.

ResultaatInmiddels lopen er in verschillende user groups meerdere co-creatietrajecten.

NOWA en Smart Growers zijn twee grootschalige projecten waarin onder andere elektrische onkruidbestrijding, bloemknoptelling en irrigatieoptimalisatie worden ontwikkeld. Daarnaast zijn er veldtesten uitgevoerd met bodemvochtsensoren, detectie van schadelijke insecten, sapstroom- en stamdiametersensoren een door Blueberry Innovators aangepaste oogstmachine. De resultaten dragen bij aan het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en de problemen binnen de sector om voldoende arbeidskrachten te vinden voor de oogst.


Meer weten over Blueberry Innovators?Bekijk hier het resultaat


Deelname aan Smart Growers

Demo robot onkruidbestrijding

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Innovatie in hightech aardbeienteelt

Innovatie in de aardbeienteelt

Fragaria Innova

Innovatie in aardbeienteelt

UitdagingFragaria Innova telt acht deelnemende aardbeientelers en -kwekers met in totaal ruim 100 hectare teeltareaal (productie) en een veelvoud daarvan aan areaal opkweek en fungeert als gezamenlijk R&D-bedrijf van de acht aandeelhouders.

Fragaria Innova heeft het expliciete doel om middels co-creatie met toonaangevende marktpartijen te komen tot product- en procesinnovatie binnen de innovatiethema’s 1) belichte teelt, 2) plantgezondheid en -weerbaarheid en 3) autonoom telen.

AanpakBluehub verzorgt voor Fragaria Innova de verbinding tussen telers en technische uitvoeringspartijen. Dit begint bij de user groups van telers op de drie bovengenoemde innovatiethema’s en de samenwerking met technische innovatiepartners die invulling geven aan de innovatiebehoeften.

Vaak resulteert dit in een co-creatietraject waarbij samen nieuwe technologieën, producten en diensten worden ontwikkeld. Na een technische validatie volgen praktijktesten. Focus hierin is het ‘bewijzen’ van de businesscase: hoeveel meerwaarde levert de oplossing in financiële zin?

ResultaatBinnen iedere user group lopen inmiddels meerdere co-creatietrajecten. Op het gebied van belichte teelt is eind 2019 een samenwerking met Signify tot stand gekomen.

Begin 2020 is ook Koppert Biological Systems als strategische partner aan het innovatiecluster verbonden. Met beide partijen wordt inmiddels een omvangrijk R&D-programma ten uitvoer gebracht in de eigen R&D-faciliteiten van Fragaria Innova op locaties Sevenum en Helenaveen. Voor 2021 ligt de focus op de nieuwste sensor- en cameratechnologieën om daarmee de eerste stap van smart farming naar autonoom telen zetten.


Meer weten over Fragaria Innova?Bekijk hier het resultaat


Persbericht Aardbeientelers tonen innovatieplannen

Nieuwe Oogst: Fragaria Innova is aardbeienkraamkamer

Persbericht | Goede resultaten aardbeienproef

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Deze collega werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak