Over Bluehub

Midden in netwerken van innovatieve ondernemers en hun ideeën. Altijd gericht op de groei van people, planet én profit. Een start-up mentaliteit en ons blauwe kompas. Dat is Bluehub!

Business excellence

Wij staan voor excellente kennis, ervaring en talent op het gebied van business development, strategie, marketing, eventmanagement en branding. Dat begint bij ons altijd ‘vanuit de inhoud’: hoogwaardige professionals die hun vak verstaan. Op het gebied van business development en strategische marketing vinden wij dat NIMA C en/of een universitaire master het minimale product op kennisniveau is. Branding, eventmanagement en communicatie daaromtrent zijn voor ons dé enablers om te komen tot innovatieve producten, diensten en strategieën.

Network of innovators

Wij geloven heilig in co-creatie binnen stakeholder networks als voedingsbodem voor succes. Netwerken waarin innovators vanuit hun eigen expertise toegevoegde waarde leveren aan elkaar. Ondernemers en hun ondernemingen met een gedeelde mindset die samenwerken aan innovaties. Ondersteund door overheden, onderwijs- en kennisinstellingen met hetzelfde geloof. Bluehub is o.a. actief binnen de netwerken van Blue Innovation Center, TEDx, Keyport2020, LIOF en Innoveins. Samen met hen behalen wij met onze opdrachtgevers meer successen.

Co-entrepreneurship

Samen met onze opdrachtgevers ondernemen betekent voor ons dat wij samen risico dragen, samen innoveren en samen verdienen. Bluehub gelooft niet in traditionele klant-leverancier-relaties die sterk transactioneel van aard zijn. Diepgaande, relationele samenwerkingsverbanden leiden namelijk veel vaker tot structurele groei van beide partners. Samen kijken we naar verdienmodellen die passen bij risicovolle productontwikkeling, innovatieve ideeën van vooruitstrevende mkb’ers, startende ondernemers én hun ondernemingen.

Kernwaarden

Bluehub kenmerkt zich door een ongelofelijke drive. Het verkennen van ongebaande paden. De hectiek van snelgroeiende start-ups. Gedreven door technologie. Dat is onze modus operandi. Geen 9-tot-5-mentaliteit maar alles of niets met een ijzersterke wil om snel te groeien: als persoon en als bedrijf en ten behoeve van onze omgeving en onze opdrachtgevers. Dat is onze start-up mentaliteit.

Missie

Bluehub laat ondernemers en hun ondernemingen groeien door samen te ondernemen binnen ons netwerk van innovators. Altijd op basis van excellente kennis, ervaring en talent en gericht op de groei van people, planet én profit.

Visie

Bluehub voorziet een wereld waarin negen miljard mensen duurzaam met elkaar samenleven. Hiervoor zijn fundamentele innovaties nodig die industrieën vernieuwen, levens veranderen en leiden tot kwantitatieve én kwalitatieve groei van mensen, ondernemingen en omgeving.

Ons blauwe kompas

Bluehub laat zich inspireren door blauwe principes. Enerzijds door de uitgangspunten van Gunter Pauli’s The Blue Economy; door aandachtig te kijken naar natuurlijke systemen komen wij tot een ecologisch, sociaal en economisch duurzame manier van produceren en consumeren. Anderzijds worden wij geleid door de principes van Blue Ocean Strategy; wij zijn altijd op zoek naar nieuwe marktruimten waar samenwerking, innovatie en co-creatie voorop staan. Voor Bluehub en onze opdrachtgevers!

Meer over The Blue Economy: