Weerbare Aardbei

Duurzamere aardbeien door de demonstratieteelt Weerbare Aardbei

Duurzamere aardbeien door de demonstratieteelt Weerbare Aardbei

Weerbare Aardbei

UitdagingDe demonstratieteelt Weerbare Aardbei heeft als doel om op een zo groen mogelijke wijze weerbare aardbeienplanten te telen. In vergelijking met een vatbare plant is het gemakkelijker om een weerbare aardbeienplant vrij te houden van ziekten en plagen. Het gevolg daarvan is dat er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn in een aardbeienteelt.  

Deze demonstratieteelt wordt uitgevoerd door en op locatie bij Botany, in samenwerking met diverse andere gespecialiseerde partijen. Er worden, naast de demonstratieteelt, twee alternatieve strategieën gekozen voor bemesting. De rassen ‘Sonsation’ en ‘Malling Centenary’ worden in alle drie de strategieën geteeld. De teelt beslaat een periode van 18 weken. 

Om de markt kennis te laten maken met de demonstratieteelt Weerbare Aardbei, is Bluehub gevraagd voor het realiseren van een huisstijl, een website en een reeks video’s over Weerbare Aardbei. 

AanpakDe afgelopen periode heeft Bluehub nauw samengewerkt met de organisatie achter Weerbare Aardbei om zo de markt kennis te laten maken met deze demonstratieteelt. Het proces bestond uit drie stappen: 

 • Ten eerste is er een huisstijl voor Weerbare Aardbei gecreëerd. Om een visuele identiteit en herkenbaarheid te creëren is een logo ontworpen met een bijpassende typografie en kleuren. Deze is vastgelegd in een styleguide. 
 • Daarnaast is er een website ontwikkeld, welke fungeert als kennisplatform voor de demonstratieteelt. Op de website zijn artikelen te vinden die inhoudelijk meer informatie geven over de demonstratieteelt.  
 • Om de demonstratieteelt visueel in beeld te brengen en de deelnemers van de teelt een uitgebreide toelichting te laten geven, is er een video reeks over de Weerbare Aardbei gepubliceerd.  

ResultaatDe demonstratieteelt Weerbare Aardbei heeft een visuele identiteit gekregen, waardoor er herkenbaarheid is voor telers die hiermee aan de slag willen gaan. Middels een digitaal kennisplatform wordt informatie over deze demonstratieteelt gedeeld en kan deze verder worden gedissemineerd. Telers kunnen aan de hand van een zestal video’s meer te weten komen en leren over de demonstratie en hoe dit toe te passen in een teelt. Daarbij komen teelt- en bemestingstrategieën aan bod, evenals substraat, de bestrijding van witte vlieg en het gebruik van organische meststoffen.  


Weerbare Aardbei over Bluehub‘De samenwerking met Bluehub binnen de demonstratie Weerbare Aardbei hebben we als zeer prettig en professioneel ervaren! Vragen werden snel beantwoord, aanpassingen gedaan volgens de feedback en de website en de inhoud zijn naar onze wensen!’

Erik Peters, Senior Projectmanager, Botany Group/Weerbare Aardbei

Weerbare Aardbei logo

Bekijk hier het resultaat


Website Weerbare Aardbei

Website Weerbare Aardbei

Videoreeks Weerbare Aardbei

Videoreeks Weerbare Aardbei

Meer weten over onze cases?
Optimaal lichtrecept voor komkommers

Kennisplatform voor komkommerteelt over led-belichting
Open Brains

Een kritische blik op innovatie

Dé kans voor starters om te pitchen voor multidisciplinair publiek

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Datadriven marketingpartner in de agrisector

Datadriven marketingpartner in de agrisector

AgriDirect

UitdagingMet al 25 jaar de meest diepgaande en actuele agrarische database in Europa, biedt AgriDirect datagedreven marketingondersteuning voor leveranciers in de agrarische sector.

Ieder jaar actualiseert AgriDirect hun volledige database, waardoor zij diepgaande en maatwerk bedrijfsgegevens kunnen opleveren die klanten kunnen gebruiken om hun juiste doelgroep te bereiken. Daarnaast ondersteunt AgriDirect haar klanten met direct e-mailmarketingcampagnes en maatwerk marktonderzoek. Aan Bluehub de taak om AgriDirect te ontzorgen op gebied van contentcreatie, leadgeneratie, e-mailmarketing en automation. Een adviserende en uitvoerende rol bij alle marketingactiviteiten en leadgeneratie.

AanpakVoor AgriDirect is Bluehub planner, regisseur en uitvoerder op gebied van marketingstrategie, online campagnes en design. De focus ligt hierbij op leadgeneratie door de inzet van onder andere SEO, SEA, e-mailcampagnes, social media en contentmarketing. Een belangrijk aspect is data & intelligence, waarmee we meer inzicht krijgen in de ROI van alle marketingcommunicatieactiviteiten.

We zijn gestart met een online audit als basis voor de strategie. Daarnaast hebben we de gehele advertentiestructuur herzien om zo te zorgen voor een hogere doorklikratio, een lagere cost per lead en het belangrijkste: kwalitatieve leads.  Met doordachte en campagnematige contentplanning zorgen we ervoor dat AgriDirect met haar diensten constant in beeld blijft bij potentiële klanten. Deze campagnes omvatten met name e-mailmarketing, social advertising en conversie-optimalisatie en heeft één belangrijk doel: leads genereren. Door middel van een maandelijkse prestatierapportage, kunnen we onze activiteiten snel en gericht bijsturen en blijven we constant optimaliseren.

ResultaatVanaf begin 2023 is Bluehub de hybride marketingafdeling van AgriDirect. Met overtuiging kunnen we zeggen dat onze online- en e-mailmarketing inspanningen haar vruchten afwerpen:

Online marketing (SEO)

 • Het aantal impressies in Google is de laatste 7 maanden 30.000 hoger (24%) dan de 7 maanden daarvoor.
 • Daarbij is het aantal organische kliks in de afgelopen 7 maanden 2.000 hoger dan de 7 maanden daarvoor, een stijging van 60%.
 • Bovenstaande feitjes zeggen het al: onze meta-optimalisaties zorgden voor een stijging van 32% in organische doorklikratio.

E-mailmarketing

 • Stijging in gemiddelde openrate van alle e-mailcampagnes van 25% naar 35%
 • Klikratio bij e-mailcampagnes is gestegen van 5% naar 14%

Mede dankzij deze resultaten is Bluehub vanaf oktober 2023 ook mogen starten met het opmaken en versturen van e-mailcampagnes voor de klanten van AgriDirect. Een mooie basis voor een langdurige samenwerking!


AgriDirect over Bluehub“De belangrijkste doelstelling voor AgriDirect betreft het ontzorgen en een verlengstuk zijn van AgriDirect. Hierin is Bluehub ambitieus, denkt mee en staat open voor kritiek.”

Roger Scholtes, Directeur AgriDirect

Logo AgriDirect

Bekijk hier het resultaat


Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Meer weten over onze cases?

Van den Borne

Internationale precisielandbouw transitie

Tijdens de Precision Days bij Van den Borne Aardappelen in Reusel is de campus officieel aangekondigd.
Brightlands AI Academy

Ontwikkeling van AI-talent in de regio

Kunstmatige intelligentie op de kaart zetten door het stimuleren van bijscholing

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Bol Adviseurs

Digitale transformatie door IT Advies

Digitale transformatie door IT Advies

Bol Adviseurs

UitdagingBol Adviseurs is een full-service accountancy- en advieskantoor. Met haar diverse kantoren in Zuidoost-Nederland is zij altijd dichtbij en in staat om haar klanten nauw te ondersteunen bij het behalen van hun ambities, dromen en doelen. Bol Adviseurs ziet daarbij dat veel klanten voor een digitale transformatie staan. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en data bieden enorme kansen voor bedrijven. Deze kansen gaan echter ook gepaard met uitdagingen, zoals cybersecurity en bescherming van persoonsgegevens.

Bol Adviseurs wil haar klanten optimaal ondersteunen bij het maken van deze digitale transformatie en heeft daarom een nieuwe dienstverlening geïntroduceerd: IT Audit & Advies. Om deze dienstverlening goed in de markt te zetten, hebben zij Bluehub gevraagd haar te ondersteunen bij het ontwikkelen van een passende waardepropositie.

AanpakHet afgelopen jaar heeft Bluehub nauw samengewerkt met Bol Adviseurs bij het ontwikkelen van deze waardepropositie. Dit proces bestond uit drie stappen:

 • Ten eerste werden de doelgroep, trends in de markt en wensen, behoeften en uitdagingen van klanten in kaart gebracht. Hiervoor werden onder meer diepte-interviews gehouden met een breed scala aan huidige klanten.
 • Op basis van de opgehaalde behoeften en randvoorwaarden werd vervolgens gezamenlijk een waardepropositie geformuleerd. Deze waardepropositie werd ook uitgewerkt in termen van unique selling points, positionering en klantbelofte.
 • Ten slotte werd de waardepropositie doorvertaald in content en communicatiemiddelen. Hierbij werd ook een implementatieplan opgesteld, op basis waarvan Bol Adviseurs deze nieuwe dienstverlening ook daadwerkelijk commercieel in de markt kan zetten.

ResultaatDe kern van deze samenwerking betrof het uitwerken van een kraakheldere waardepropositie. Deze waardepropositie is succesvol uitgewerkt en opgeleverd. Echter is dit voor Bol Adviseurs slechts een eerste stap om hun daadwerkelijke doel te behalen: het optimaal bedienen van hun klanten. Daarom is de waardepropositie ook doorvertaald in concrete communicatiemiddelen, waaronder een factsheet gericht op interne collega’s en een websitetekst voor externe communicatie in bijvoorbeeld website en flyers.

Ook zijn aanbevelingen gedaan voor een salesplan in termen van doelgroepen, middelen, KPI’s en implementatieplanning. Zo heeft Bol Adviseurs alles in handen om de nieuwe dienst succesvol in de markt te zetten en haar klanten nóg beter te bedienen!


Meer weten over Bol Adviseurs?Quote

Bekijk hier het resultaat


Meer weten over onze cases?

Van den Borne

Internationale precisielandbouw transitie

Tijdens de Precision Days bij Van den Borne Aardappelen in Reusel is de campus officieel aangekondigd.
Brightlands AI Academy

Ontwikkeling van AI-talent in de regio

Kunstmatige intelligentie op de kaart zetten door het stimuleren van bijscholing

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Congres ter versterking van kennisleiderschap

Congres ter versterking van kennisleiderschap

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

UitdagingNederland is van oudsher een migratieland. Al decennialang leveren arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse arbeidsmarkt, economie en samenleving. Bovendien neemt het aantal arbeidsmigranten dat naar ons land komt om hier te werken de komende jaren verder toe door economische groei, arbeidskrapte en vergrijzing.

Het onderwerp arbeidsmigratie leidt echter voortdurend tot nieuwe politieke discussies; partijen worstelen hiermee en zoeken naar oplossingsrichtingen. Daarom beoogde Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten om middels een landelijk jaarcongres in samenspraak met diverse stakeholders nieuwe kennis te ontwikkelen, debat te faciliteren en beleidsopties aan te dragen.

AanpakHet Kenniscentrum Arbeidsmigranten wil een klimaat scheppen waarin de waarde van arbeidsmigranten (h)erkend wordt en waarin zij zich welkom voelen. Daarvoor is het essentieel dat wij alle stakeholders hierbij betrekken en niet alleen praten óver arbeidsmigranten, maar ook mét arbeidsmigranten. Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft Bluehub gevraagd om een onderscheidend eventplan te ontwikkelen en uiting te geven aan dit eventplan en de bijbehorende communicatie.

Ten eerste heeft Bluehub een interactief, divers en actiegericht eventplan ontwikkeld voor het congres, waarbij aandacht is voor kennisontwikkeling, debat en netwerken. Zo was er ruimte voor diverse keynote-presentaties en werden paneldiscussies georganiseerd, om het gesprek tussen de diverse aanwezige experts en het publiek te stimuleren.

Ook heeft Bluehub in de aanloop naar het jaarcongres diverse arbeidsmigranten geïnterviewd. Hierbij werden persoonlijke interviews gehouden met diverse arbeidsmigranten, waarin zij vertellen over hun ervaringen in Nederland en waarbij zij hun eigen perspectief deelden over allerlei thema’s. Deze video’s werden getoond tijdens het jaarcongres.

Voorafgaand aan het event was Bluehub niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie, maar ook voor de communicatie en werving van deelnemers. Hiervoor werd een eigen branding ontwikkeld die is doorgevoerd in allerlei online en materiële communicatiemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan uitnodigingen, nieuwsbrieven, social media-uitingen, naamkaartjes, video’s en programmaboekjes. Alle communicatiemiddelen werden ingezet in een succesvolle communicatiecampagne, waardoor uiteindelijk ruim 300 hoogwaardige deelnemers zich hebben aangemeld voor het congres.

ResultaatHet jaarcongres kon rekenen op grote belangstelling vanuit het veld! Ruim 300 deelnemers meldden zich aan voor het congres, onder meer getrokken door het uitgebreide programma met hoogwaardige sprekers. Zo betraden onder meer Ahmed Marcouch (burgemeester Arnhem), Monique Kremer (Voorzitter Adviesraad Migratie) en Piet Fortuin (voorzitter CNV Vakmensen) het podium.

De grote deelname en interactieve programmering resulteerde in scherpe discussies, nieuwe inzichten en zelfs uitgesproken intenties tot samenwerkingen. Ook zorgde aanwezigheid van arbeidsmigranten tot meer betrokkenheid en meer begrip.

De creatieve, onderscheidende invulling van het jaarcongres en multimediale communicatiecampagne van Bluehub hebben kortom gezorgd voor een drukbezocht, inspirerend en waardevol congres!


Meer weten over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten?Quote

Bekijk hier het resultaat


Website Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Kenniscentrum Arbeidsmigranten website

Video arbeidsmigrant Dimitar

Aankondiging sprekers

Kenniscentrum Arbeidsmigranten congres sprekers

Programmaboekje jaarcongres

Programmaboekje jaarcongres Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Meer weten over onze cases?

Van den Borne

Internationale precisielandbouw transitie

Tijdens de Precision Days bij Van den Borne Aardappelen in Reusel is de campus officieel aangekondigd.
Brightlands AI Academy

Ontwikkeling van AI-talent in de regio

Kunstmatige intelligentie op de kaart zetten door het stimuleren van bijscholing

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Van den Borne

Internationale precisielandbouw transitie

Internationale campus versnelt precisielandbouw

VDBORNE Campus

Jacob van den Borne is al jarenlang actief op het gebied van precisielandbouw. Zijn bedrijf Van den Borne Aardappelen (ruim 600 hectare in Nederland en België) begon al in 2006 met het meten en digitaliseren van zijn percelen. Sindsdien heeft Jacob voortdurend nieuwe technieken geïntroduceerd en grote hoeveelheden data verzameld. Daarom wordt hij internationaal beschouwd als koploper op het gebied van precisielandbouw. Hij deelt graag zijn kennis en ervaringen en streeft ernaar om volgende generaties óók de kans te geven om te boeren.

Jacobs drijfveer: de volgende generatie de kans geven óók boer te worden.  

De transitie naar precisielandbouw verloopt echter langzaam, terwijl precisielandbouw een belangrijke oplossingsrichting is voor een toekomstbestendige agrarische sector. Veel boeren zijn terughoudend, technische oplossingen vinden hun weg moeilijk naar de praktijk en er is onvoldoende samenwerking en kennisdeling binnen de sector. Hoewel precisielandbouw grote kansen biedt, komt het dus nog onvoldoende van de grond.

AanpakJacob van den Borne wil de transitie naar precisielandbouw stimuleren en versnellen. Daarom wil hij de “VDBORNE Campus” lanceren. Een centrale plek waar kennis, samenwerking en innovatie rondom precisielandbouw bij elkaar komen. De campus heeft als doel om dé plek voor precisielandbouw te worden, waar partijen elkaar ontmoeten, kennis delen en samenwerken aan innovatie en toepassing van precisielandbouw.

Maar wat zijn de belangrijkste doelgroepen? Wat moet de campus aanbieden aan deze doelgroepen? En wat is het bijbehorende verdienmodel voor de campus? Om een antwoord te krijgen op deze vragen heeft Jacob Bluehub ingeschakeld. Gezamenlijk hebben wij medio 2023 een waardepropositie ontwikkeld voor de campus. Daarvoor hielden we onder meer diepte-interviews met tientallen stakeholders binnen de sector (boeren, techniekbedrijven, kennisinstellingen etc.) en ontwikkelden naast een waardepropositie met bijbehorende positionering, ook features en verdienmodellen.

ResultaatOp basis van desk research en alle diepte-interviews kwam een glasheldere waardepropositie voor de VDBORNE Campus tot stand. Deze waardepropositie is doorvertaald naar de specifieke doelgroepen. Daarmee heeft de VDBORNE Campus een aantrekkelijk en scherp verhaal voor alle verschillende potentiële klanten. Op deze manier kan de campus inspelen op de specifieke behoeften van elke partij en voor ieder van hen de juiste oplossing bieden.

Benieuwd naar de resultaten? Download ze hier.

De VDBORNE Campus is officieel aangekondigd tijdens de Precision Days op 25 en 26 augustus 2023 bij Van Den Borne Aardappelen in Reusel. De middelen die hiervoor zijn opgezet, zoals de website en video, zijn een co-creatie waar Bluehub onderdeel van is geweest.


Van den Borne
over Bluehub“Bluehub is voor het Platform Tuinbouwreststromen een van de procesbegeleiders die het project vanaf zijn ontstaan ondersteund heeft vanuit hun netwerk en expertise. Met de kennis en kunde van Bluehub staan we nu op de drempel van de eerste praktijk casussen om ondernemers te laten ervaren dat afval niet bestaat maar dat reststromen de nieuwe grondstoffen zijn. Van communicatie tot organisatie van webinars, Bluehub heeft het allemaal!”

Jacob van den Borne | Eigenaar Van den Borne Aardappelen

Logo VDBORNE Campus

Bekijk hier het resultaat


Website VDBORNE Campus

Website VDBORNE Campus

Waardepropositie

Whitepaper | Waardepropositie Van Den Borne Campus

Introductievideo VDBORNE Campus

Hoe zijn we tot de waardepropositie gekomen?

[av_layout_row border='' min_height_percent='' min_height_pc='25' min_height='575' color='main_color' mobile='av-flex-cells' mobile_breaking='' id='' custom_class='gridrow-arrow' template_class='' aria_label='' av_element_hidden_in_editor='0' av_uid='av-ehu1wz' sc_version='1.0'] [av_cell_one_half vertical_align='top' padding='0' padding_sync='true' background='bg_color' background_color='' background_gradient_direction='vertical' background_gradient_color1='' background_gradient_color2='' background_gradient_color3='' src='https://bluehub.nl/wp-content/uploads/2023/11/Whitepaper_Van-den-borne-campus.pdf-2.jpg' attachment='7134' attachment_size='full' background_attachment='scroll' background_position='center center' background_repeat='stretch' link='' linktarget='' link_hover='' mobile_display='' mobile_col_pos='0' custom_class='' template_class='' av_uid='av-cpqycz' sc_version='1.0'] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align='middle' padding='30px' padding_sync='true' background='bg_color' background_color='' background_gradient_color1='' background_gradient_color2='' background_gradient_direction='vertical' src='' attachment='' attachment_size='' background_attachment='scroll' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' link='' linktarget='' link_hover='' mobile_display='' custom_class='' template_class='' av_uid='av-7dml5v' sc_version='1.0'] [av_one_full first min_height='' vertical_alignment='av-align-top' space='' row_boxshadow_color='' row_boxshadow_width='10' margin='0px' margin_sync='true' mobile_breaking='' border='' border_color='' radius='0px' radius_sync='true' padding='0px' padding_sync='true' column_boxshadow_color='' column_boxshadow_width='10' background='bg_color' background_color='' background_gradient_color1='' background_gradient_color2='' background_gradient_direction='vertical' src='' attachment='' attachment_size='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' highlight_size='1.1' animation='right-to-left' link='' linktarget='' link_hover='' title_attr='' alt_attr='' mobile_display='' id='' custom_class='' template_class='contact-form' aria_label='' element_template='' one_element_template='' av_uid='av-60t99v' sc_version='1.0'] [av_heading heading='Download onze whitepaper' tag='h2' style='blockquote modern-quote' subheading_active='' show_icon='' icon='ue800' font='entypo-fontello' size='' av-medium-font-size-title='' av-small-font-size-title='' av-mini-font-size-title='' subheading_size='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' icon_size='' av-medium-font-size-1='' av-small-font-size-1='' av-mini-font-size-1='' color='custom-color-heading' custom_font='' subheading_color='' seperator_color='' icon_color='' margin='' margin_sync='true' padding='10' icon_padding='10' headline_padding='' headline_padding_sync='true' link='' link_target='' id='' custom_class='' template_class='' element_template='' one_element_template='' av_uid='av-d22wz' sc_version='1.0' admin_preview_bg=''][/av_heading] [av_textblock size='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' font_color='' color='' id='' custom_class='' template_class='' element_template='' one_element_template='' av_uid='av-lk8an6rh' sc_version='1.0' admin_preview_bg=''] "WAARDEPROPOSITIE VAN DEN BORNE CAMPUS" [/av_textblock] [av_textblock size='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' font_color='' color='' id='' custom_class='' template_class='' element_template='' one_element_template='' av_uid='av-2doypv' sc_version='1.0' admin_preview_bg=''] [contact-form-7 id="7128" title="Download form - Waardepropositie VDBorne"] [/av_textblock] [/av_one_full][/av_cell_one_half][/av_layout_row]

Meer weten over onze cases?

BAS F

Kennisdeling middels een video trilogie

Op weg naar een optimale komkommerteelt in de donkerste periode van het jaar
Korte Keten Academy

Succesvol ondernemen in de korte voedselketen

Opzetten en uitvoeren van de Korte Keten Academy van begin tot eind
Healthy Building Network

Verduurzaming in de bouwsector

Community building: de toekomst van gezond bouwen

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

BAS F

Kennisdeling middels een video trilogie

Kennisdeling middels een videotrilogie

BASF – Mertens

UitdagingNu de energieprijzen al geruime tijd ongekend hoog zijn en er geen zicht is op een spoedige normalisatie, worden telers gedwongen om hun energieverbruik drastisch in te perken. Het project Kas als Energiebron heeft als doel om een geslaagde hogedraadteelt komkommer onder een dimbare LED-installatie te realiseren met een drastische verlaging van energie-input tijdens de donkerste periode van het jaar.

Initiatiefnemers van het teeltproject zijn Botany, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Glastuinbouw Nederland, Kas als Energiebron en Gewascoöperatie Komkommer. Deelnemers van dit innovatietraject, BASF en Mertens, hebben de vraag gesteld aan Bluehub om deze proef vast te leggen middels een videotrilogie. Dit moet zorgen voor kennisoverdracht richting de telers: is het mogelijk om succesvol komkommers te telen in Nederland tijdens de donkerste periode van het jaar, en welke teelthulpmiddelen zijn daarvoor nodig?

AanpakBluehub is verantwoordelijk geweest voor de videorealisatie van A tot Z. Dit begint uiteraard met het opstellen van het script, in samenwerking met BASF en Mertens. Tijdens het bepalen van het script is er kritisch nagedacht over welke onderwerpen op welke manier behandeld moeten worden in de interviews, zodat de video’s voor een brede doelgroep te begrijpen zijn en de boodschap goed en duidelijk over komt. Alle sprekers zijn persoonlijk benaderd en voorzien van een duidelijke briefing voor de opnamedag. Na het leiden van de video-opnames op locatie bij Botany, zijn alle video’s geëdit en zijn zowel de Engelstalige als de Duitstalige ondertitelingen opgesteld.

In iedere video kwamen diverse sprekers aan bod met verschillende rollen binnen de proef. Zo werd zowel het belang van de telers in beeld gebracht, maar ook van overige partijen die bijvoorbeeld verantwoordelijk waren voor de luchtinstallatie in de kas, de gewasbescherming, of de LED-installatie. Om de video’s zo sprekend en levendig mogelijk te maken voor het publiek, zijn er naast snijshots en interviews in de kas, ook dronebeelden opgenomen van de kas waarin de proef zich heeft afgespeeld.

ResultaatDe videoreeks heeft het gehele proces in kaart gebracht. De eerste aflevering staat in het teken van de kick-off van het project en de opzet van de proef. In de tweede aflevering van de videotrilogie wordt de staat van het gewas, de productieresultaten en de energie-efficiëntie gedeeld. De derde en laatste aflevering geeft de voorlopige conclusies en learnings uit deze proef weer.

Uiteindelijk zijn er in een tijdsbestek van vier maanden drie video’s van ongeveer 6 minuten gepubliceerd op kanalen van onder andere BASF, Mertens en Botany. BASF heeft op haar landingspagina over het project alle video’s gepubliceerd met zowel Engelstalige ondertiteling als Duitstalige ondertiteling. Daarnaast zijn de video’s gedeeld via direct mailings, LinkedIn, Facebook en YouTube op de kanalen. Al met al een erg mooi en actueel project met een enorme impact op de huidige manier van telen.


BASF over Bluehub“We zijn zeer tevreden over de ondersteuning die Bluehub ons heeft gegeven voor de ontwikkeling van de videoserie over de komkommerproeven bij Botany. Hierbij hebben ze ons zowel ontzorgd als inhoudelijk uitgedaagd. Twee voorname criteria voor een partner van ons!

Een opdracht bij hun neerleggen betekent ‘piece of mind’, omdat je er zorgeloos op kunt vertrouwen dat ze zowel qua timing als inhoud leveren wat er is afgesproken. Tot slot moet ik zeker benoemen dat ze met hun down-to-earth mentaliteit gemakkelijk in de omgang zijn, wat een goede match is met onze klantengroep. Het is iedere keer weer een feest om met ze samen te werken.”

David Peters, Customer Marketing Specialist BASF

Logo BASF nunhems

Bekijk hier het resultaat


Videotrilogie

Videotrilogie – Duitstalig

Meer weten over onze cases?
Korte Keten Academy

Succesvol ondernemen in de korte voedselketen

Opzetten en uitvoeren van de Korte Keten Academy van begin tot eind
Brightlands AI Academy

Ontwikkeling van AI-talent in de regio

Kunstmatige intelligentie op de kaart zetten door het stimuleren van bijscholing

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

STEAM

Wetenschap en technologie naar het basisonderwijs

Aan de slag met wetenschap en technologie in het basisonderwijs

STEAM Limburg

UitdagingWetenschap en techniek in het primair onderwijs zijn een must om het grote gebrek aan technisch geschoold personeel in de toekomst op te lossen. Hier liggen dus grote kansen. Jonge kinderen zijn namelijk nieuwsgierig en onderzoekend: richting het einde van het basisonderwijs zijn ze opvallend geïnteresseerd in nieuwe technologieën. Tot dusver werd daar weinig mee gedaan.

Hoewel kinderen de uitdagingen van de samenleving begrijpen, zien ze vaak nog niet in dat wetenschap en techniek daarvoor oplossingen kunnen aandragen. Wanneer kinderen op een laagdrempelige en creatieve manier kennis maken met onderzoeken en ontwerpen én hen er plezier aan te laten beleven, zullen zij op latere leeftijd een positieve associatie bij wetenschap en techniek hebben.

In dit kader is door Steam Limburg ten doel gesteld om tot een aantal concrete lespakketten te komen voor basisscholen (korte termijn) en tegelijk een basis te leggen voor een langdurige samenwerking tussen basisonderwijs en (techniek)bedrijven (lange termijn).

AanpakBluehub heeft haar netwerk ingezet om contacten te leggen met verschillende technische bedrijven in de regio.

Hiervoor is een praatplaat ontwikkeld om het verhaal goed te onderbouwen. Naar aanleiding van diverse gesprekken zijn doelen en verwachtingen vanuit het bedrijfsleven opgesteld. Vervolgens is er een gezamenlijke brainstorm georganiseerd met coördinatoren van de deelnemende scholenstichtingen en diverse marktpartijen met als doel gezamenlijk tot ideeën komen voor invulling van lespakketten in samenwerking tussen basisonderwijs en bedrijfsleven.

ResultaatNaar aanleiding van de brainstormsessie en dankzij de verbinding tussen scholenstichtingen en bedrijfsleven is er veel enthousiasme en interesse om deel te nemen aan het project. De meerwaarde om aandacht te besteden aan wetenschap en techniek in het basisonderwijs wordt breed onderschreven.

Als vervolgstap worden drie lesprogramma’s uitgewerkt met de thema’s logistiek, maakindustrie en gezondheid. Kinderen gaan vervolgens aan de slag met één van deze thema’s, zowel op scholen als bedrijfslocaties in Noord-Limburg. De lespakketten worden gezamenlijk geëvalueerd, waarbij de ervaringen van de kinderen, de leerkrachten en de bedrijven worden meegenomen. Samen met de doelstellingen en verwachtingen van de scholen en bedrijven wordt deze feedback gebundeld in een gezamenlijke visie om wetenschap en techniekonderwijs in de regio verder te structureren.


STEAM Limburg over Bluehub“Bluehub is een uitstekend bedrijf dat zich inzet voor het versterken van de verbinding tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Hun inspanningen hebben geleid tot vruchtbare samenwerkingen en waardevolle kennisuitwisselingen tussen deze twee werelden. Ik zou Bluehub ten zeerste aanbevelen aan iedereen die op zoek is naar innovatieve oplossingen en partnerschappen op dit gebied.”

Tessa Timmermans, Programmaleider STEAM Limburg

Logo Steam Limburg

Bekijk hier het resultaat


Praatplaat

Praatplaat STEAM Limburg

Meer weten over onze cases?
e-Filfilment Hub

Roadmap naar groene e-fulfilment

Opzet en uitvoering sales, business development, marketing en productontwikkeling
Healthy Building Network

Verduurzaming in de bouwsector

Community building: de toekomst van gezond bouwen
Innoveins Blueberry Innovators

Vooruitstrevende blauwe bessenteelt

Regie over co-creatie en de ontwikkeling en validatie van een businesscase

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Korte Keten Academy

Succesvol ondernemen in de korte voedselketen

Succesvol ondernemen in de korte voedselketen

Korte Keten Academy

UitdagingKorte Keten Academy is bedoeld voor Limburgse agrarische ondernemers die graag meer grip op hun afzet en marge willen hebben én minder afhankelijk willen zijn van derden. Agrarisch ondernemers opereren dikwijls in een keten waar veel schakels aan te pas komen tot het product de eindgebruiker bereikt. Deze schakels hebben als gevolg dat er minder marge overblijft voor de producent, en dat hier weinig grip op is.

Korte Keten Academy biedt Limburgse agrarisch ondernemers alle handvaten om een eigen product/dienst in de markt te zetten. Het doel? Afzetten van een eigen product in de korte voedselketen die écht bijdraagt aan het bedrijfsresultaat.

AanpakDe Korte Keten Academy is een initiatief van LLTB, Arvalis, Bluehub en LIOF, en mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg.

De dagdagelijkse uitvoering van het activiteitenprogramma wordt verzorgd door LLTB en Bluehub. Zo is door Bluehub de hele huisstijl en alle communicatiemiddelen ontwikkeld, inclusief contentcreatie. Ook wordt er gezamenlijk gewerkt aan ledenwerving en staan LLTB en Bluehub gezamenlijk aan de lat voor de organisatie en invulling van alle lesdagen. Naast uitvoeringsorganisatie is Bluehub ook coach van meerdere deelnemers om hen nog verder voor te bereiden op een succesvolle uitrol.

ResultaatKorte Keten Academy is in januari 2023 van start gegaan met acht agrarische ondernemers die elk een eigen korte keten aan het ontwikkelen zijn.

De Korte Keten Academy bestaat uit vijf inhoudelijke thema’s en een slotbijeenkomst. De deelnemers worden gedurende de Academy gecoacht door deskundigen. De bijeenkomsten zijn een combinatie van theorie, coaching-momenten én gastsprekers. Kennisdeling en ‘leren van elkaar’ staan in de Korte Keten Academy centraal.


Korte Keten Academy over Bluehub‘Na eerdere succesvolle projecten met Bluehub rondom het thema ‘korte ketens’, zijn de handen weer ineengeslagen voor de ontwikkeling van de Korte Keten Academy. Met hun ervaring in het ondersteunen van ondernemers die hun eigen pad willen volgen en zelf de touwtjes in handen willen nemen in de keten, zijn ze een goede partner voor het opzetten en uitvoeren van de Korte Keten Academy. Zo bereiken we het gezamenlijke doel: een goed verdienmodel voor boer en tuinder, door de keten te verkorten, en gezonde en lekkere, lokale producten naar de consument te brengen’.

Erik Dings, Projectleider Nieuwe Verdienmodellen, LLTB

Bekijk hier het resultaat


Digitale flyer

Landingspagina Korte Keten Academy

Organisatie van de academy

korte keten academy

Meer weten over onze cases?
Reindonk Energie

Groene energie heeft de toekomst

Uitbreiden zichtbaarheid en naamsbekendheid van lokale energiecoöperatie
OTTO Workforce

Mensen maken het verschil

Versterken koppositie in uitzendbranche door datavergaring en communicatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Grassa

Gewoon gras beter maken

Unlocking the full potential of grass

Grassa

UitdagingGrassa maakt ‘gewoon’ gras beter. Hoe? Door een natuurlijk proces van persen, verhitten en filteren. Hierdoor wordt de volledige voedingswaarde van gras ontsloten en ontstaan er vier hoogwaardige producten die meer winst opleveren én duurzaam zijn.

Grassa heeft als ambitie om haar concept door te ontwikkelen van momenteel een niche-oplossing naar de norm voor eiwit (uit gras) in 2028. 2022 staat voor Grassa nog in het teken van volledige validatie van het concept, ophalen van financiering en aangaan van eerste partnerships. Hiervoor is het vergroten van de zichtbaarheid en storytelling van belang.

AanpakGrassa heeft vooral behoefte aan een regisserende, flexibele en hands-on marketingorganisatie die meedenkt over het in de markt zetten van Grassa en specialisten in huis heeft om aan alle marketing- en communicatievragen te kunnen voldoen.

Zo stond Bluehub aan de basis van de realisatie van de marketing- en contentstrategie zodat op structurele wijze continue, kwalitatieve content op on- en offline communicatiekanalen kan worden verspreid. Naast content creatie is Bluehub ook verantwoordelijk voor alle design-werkzaamheden.

ResultaatBluehub verzorgt vanaf mei 2022 structureel content op de on- en offline communicatiekanalen van Grassa vanuit een duidelijke contentstrategie.

De realisatie van een gloednieuwe website was een van de eerste en grootste mijlpalen. Daarnaast zijn de eerste pitchdecks ontwikkeld die Grassa kan gebruiken om partners te werven.


Bekijk hier het resultaat


Corporate Flyer

Meer weten over onze cases?

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Congres ter versterking van kennisleiderschap

Organisatie en communicatie van jaarcongres over arbeidsmigratie

Optimaal lichtrecept voor komkommers

Kennisplatform voor komkommerteelt over led-belichting

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Optimaal lichtrecept voor komkommers

Komkommers telen op basis van LED-belichting

Innovatie Hogedraad Komkommerteelt

UitdagingKomkommertelers innoveren samen met een tiental marktpartijen als BASF, Bayer, Signify en Grodan om te komen tot een optimaal lichtrecept. Daarmee wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan jaarrond beschikbaarheid van Nederlandse komkommers. De praktijkproef is uitgevoerd door agrofood R&D organisatie Botany.

Dit onderzoeksproject zette concrete stappen naar het mogelijk maken van jaarrond komkommers telen op Nederlandse bodem door middel van LED-belichting, om zo minder afhankelijk te zijn van de import uit Zuid-Europa. Het onderzoeksprogramma borduurt voort op het inmiddels afgeronde samenwerkingsverband GLITCH. Aan Bluehub de taak om de resultaten van het onderzoeksprogramma te dissemineren met de gehele sector, o.a.  via een open kennisplatform. Dit platform dient enerzijds als een hulpmiddel om de kans op valorisatie, adoptie en acceptatie van nieuwe technologieën zo groot mogelijk te maken, en anderzijds als kanaal om (tussentijdse) projectresultaten te communiceren richting de diverse stakeholders.

ResultaatUit dit vraagstuk is het volgende kennisplatform gerealiseerd: Innovatie Hogedraad Komkommerteelt.

Als basis is een huisstijl, website en LinkedIn pagina gerealiseerd. Tijdens het onderzoek werden de (voorlopige) resultaten via het kennisplatform en diverse communicatiekanalen gedeeld met de doelgroepen, waaronder ook bijeenkomsten op locatie. Daarmee lag de nadruk op de adoptie en acceptatie van de onderzoeksresultaten. Afsluitend is er een slotsymposium georganiseerd waarbij niet alleen alle betrokkenen aanwezig waren, zoals telers en marktpartijen, maar ook geïnteresseerden die actief zijn in deze sector.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Bekijk hier het resultaat


Lancering kennisplatform

Terugblik kick-off

Conclusie praktijkonderzoek

Organisatie slotsymposium

Meer weten over onze cases?

BAS F

Kennisdeling middels een video trilogie

Op weg naar een optimale komkommerteelt in de donkerste periode van het jaar
Healthy Building Network

Verduurzaming in de bouwsector

Community building: de toekomst van gezond bouwen
Reindonk Energie

Groene energie heeft de toekomst

Uitbreiden zichtbaarheid en naamsbekendheid van lokale energiecoöperatie

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak