Cases

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten - Bluehub case

Congres ter versterking van kennisleiderschap

Congres ter versterking van kennisleiderschap

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

UitdagingNederland is van oudsher een migratieland. Al decennialang leveren arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse arbeidsmarkt, economie en samenleving. Bovendien neemt het aantal arbeidsmigranten dat naar ons land komt om hier te werken de komende jaren verder toe door economische groei, arbeidskrapte en vergrijzing.

Het onderwerp arbeidsmigratie leidt echter voortdurend tot nieuwe politieke discussies; partijen worstelen hiermee en zoeken naar oplossingsrichtingen. Daarom beoogde Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten om middels een landelijk jaarcongres in samenspraak met diverse stakeholders nieuwe kennis te ontwikkelen, debat te faciliteren en beleidsopties aan te dragen.

AanpakHet Kenniscentrum Arbeidsmigranten wil een klimaat scheppen waarin de waarde van arbeidsmigranten (h)erkend wordt en waarin zij zich welkom voelen. Daarvoor is het essentieel dat wij alle stakeholders hierbij betrekken en niet alleen praten óver arbeidsmigranten, maar ook mét arbeidsmigranten. Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft Bluehub gevraagd om een onderscheidend eventplan te ontwikkelen en uiting te geven aan dit eventplan en de bijbehorende communicatie.

Ten eerste heeft Bluehub een interactief, divers en actiegericht eventplan ontwikkeld voor het congres, waarbij aandacht is voor kennisontwikkeling, debat en netwerken. Zo was er ruimte voor diverse keynote-presentaties en werden paneldiscussies georganiseerd, om het gesprek tussen de diverse aanwezige experts en het publiek te stimuleren.

Ook heeft Bluehub in de aanloop naar het jaarcongres diverse arbeidsmigranten geïnterviewd. Hierbij werden persoonlijke interviews gehouden met diverse arbeidsmigranten, waarin zij vertellen over hun ervaringen in Nederland en waarbij zij hun eigen perspectief deelden over allerlei thema’s. Deze video’s werden getoond tijdens het jaarcongres.

Voorafgaand aan het event was Bluehub niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie, maar ook voor de communicatie en werving van deelnemers. Hiervoor werd een eigen branding ontwikkeld die is doorgevoerd in allerlei online en materiële communicatiemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan uitnodigingen, nieuwsbrieven, social media-uitingen, naamkaartjes, video’s en programmaboekjes. Alle communicatiemiddelen werden ingezet in een succesvolle communicatiecampagne, waardoor uiteindelijk ruim 300 hoogwaardige deelnemers zich hebben aangemeld voor het congres.

ResultaatHet jaarcongres kon rekenen op grote belangstelling vanuit het veld! Ruim 300 deelnemers meldden zich aan voor het congres, onder meer getrokken door het uitgebreide programma met hoogwaardige sprekers. Zo betraden onder meer Ahmed Marcouch (burgemeester Arnhem), Monique Kremer (Voorzitter Adviesraad Migratie) en Piet Fortuin (voorzitter CNV Vakmensen) het podium.

De grote deelname en interactieve programmering resulteerde in scherpe discussies, nieuwe inzichten en zelfs uitgesproken intenties tot samenwerkingen. Ook zorgde aanwezigheid van arbeidsmigranten tot meer betrokkenheid en meer begrip.

De creatieve, onderscheidende invulling van het jaarcongres en multimediale communicatiecampagne van Bluehub hebben kortom gezorgd voor een drukbezocht, inspirerend en waardevol congres!


Meer weten over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten?Quote

Bekijk hier het resultaat


Website Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Kenniscentrum Arbeidsmigranten website

Video arbeidsmigrant Dimitar

Aankondiging sprekers

Kenniscentrum Arbeidsmigranten congres sprekers

Programmaboekje jaarcongres

Programmaboekje jaarcongres Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Meer weten over onze cases?

Van de Borne Campus - Bluehub case

Internationale precisielandbouw transitie

Tijdens de Precision Days bij Van den Borne Aardappelen in Reusel is de campus officieel aangekondigd.
Brightlands AI Academy - Bluehub case

Ontwikkeling van AI-talent in de regio

Kunstmatige intelligentie op de kaart zetten door het stimuleren van bijscholing

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Congres ter versterking van kennisleiderschap

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

UitdagingNederland is van oudsher een migratieland. Al decennialang leveren arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse arbeidsmarkt, economie en samenleving. Bovendien neemt het aantal arbeidsmigranten dat naar ons land komt om hier te werken de komende jaren verder toe door economische groei, arbeidskrapte en vergrijzing.

Het onderwerp arbeidsmigratie leidt echter voortdurend tot nieuwe politieke discussies; partijen worstelen hiermee en zoeken naar oplossingsrichtingen. Daarom beoogde Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten om middels een landelijk jaarcongres in samenspraak met diverse stakeholders nieuwe kennis te ontwikkelen, debat te faciliteren en beleidsopties aan te dragen.

AanpakHet Kenniscentrum Arbeidsmigranten wil een klimaat scheppen waarin de waarde van arbeidsmigranten (h)erkend wordt en waarin zij zich welkom voelen. Daarvoor is het essentieel dat wij alle stakeholders hierbij betrekken en niet alleen praten óver arbeidsmigranten, maar ook mét arbeidsmigranten. Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft Bluehub gevraagd om een onderscheidend eventplan te ontwikkelen en uiting te geven aan dit eventplan en de bijbehorende communicatie.

Ten eerste heeft Bluehub een interactief, divers en actiegericht eventplan ontwikkeld voor het congres, waarbij aandacht is voor kennisontwikkeling, debat en netwerken. Zo was er ruimte voor diverse keynote-presentaties en werden paneldiscussies georganiseerd, om het gesprek tussen de diverse aanwezige experts en het publiek te stimuleren.

Ook heeft Bluehub in de aanloop naar het jaarcongres diverse arbeidsmigranten geïnterviewd. Hierbij werden persoonlijke interviews gehouden met diverse arbeidsmigranten, waarin zij vertellen over hun ervaringen in Nederland en waarbij zij hun eigen perspectief deelden over allerlei thema’s. Deze video’s werden getoond tijdens het jaarcongres.

Voorafgaand aan het event was Bluehub niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie, maar ook voor de communicatie en werving van deelnemers. Hiervoor werd een eigen branding ontwikkeld die is doorgevoerd in allerlei online en materiële communicatiemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan uitnodigingen, nieuwsbrieven, social media-uitingen, naamkaartjes, video’s en programmaboekjes. Alle communicatiemiddelen werden ingezet in een succesvolle communicatiecampagne, waardoor uiteindelijk ruim 300 hoogwaardige deelnemers zich hebben aangemeld voor het congres.

ResultaatHet jaarcongres kon rekenen op grote belangstelling vanuit het veld! Ruim 300 deelnemers meldden zich aan voor het congres, onder meer getrokken door het uitgebreide programma met hoogwaardige sprekers. Zo betraden onder meer Ahmed Marcouch (burgemeester Arnhem), Monique Kremer (Voorzitter Adviesraad Migratie) en Piet Fortuin (voorzitter CNV Vakmensen) het podium.

De grote deelname en interactieve programmering resulteerde in scherpe discussies, nieuwe inzichten en zelfs uitgesproken intenties tot samenwerkingen. Ook zorgde aanwezigheid van arbeidsmigranten tot meer betrokkenheid en meer begrip.

De creatieve, onderscheidende invulling van het jaarcongres en multimediale communicatiecampagne van Bluehub hebben kortom gezorgd voor een drukbezocht, inspirerend en waardevol congres!


Meer weten over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten?Quote

Bekijk hier het resultaat


Website Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Kenniscentrum Arbeidsmigranten website

Video arbeidsmigrant Dimitar

Aankondiging sprekers

Kenniscentrum Arbeidsmigranten congres sprekers

Programmaboekje jaarcongres

Programmaboekje jaarcongres Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Meer weten over onze cases?

Van de Borne Campus - Bluehub case

Internationale precisielandbouw transitie

Tijdens de Precision Days bij Van den Borne Aardappelen in Reusel is de campus officieel aangekondigd.
Brightlands AI Academy - Bluehub case

Ontwikkeling van AI-talent in de regio

Kunstmatige intelligentie op de kaart zetten door het stimuleren van bijscholing

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Gewoon gras beter maken

Unlocking the full potential of grass

Grassa

UitdagingGrassa maakt ‘gewoon’ gras beter. Hoe? Door een natuurlijk proces van persen, verhitten en filteren. Hierdoor wordt de volledige voedingswaarde van gras ontsloten en ontstaan er vier hoogwaardige producten die meer winst opleveren én duurzaam zijn.

Grassa heeft als ambitie om haar concept door te ontwikkelen van momenteel een niche-oplossing naar de norm voor eiwit (uit gras) in 2028. 2022 staat voor Grassa nog in het teken van volledige validatie van het concept, ophalen van financiering en aangaan van eerste partnerships. Hiervoor is het vergroten van de zichtbaarheid en storytelling van belang.

AanpakGrassa heeft vooral behoefte aan een regisserende, flexibele en hands-on marketingorganisatie die meedenkt over het in de markt zetten van Grassa en specialisten in huis heeft om aan alle marketing- en communicatievragen te kunnen voldoen.

Zo stond Bluehub aan de basis van de realisatie van de marketing- en contentstrategie zodat op structurele wijze continue, kwalitatieve content op on- en offline communicatiekanalen kan worden verspreid. Naast content creatie is Bluehub ook verantwoordelijk voor alle design-werkzaamheden.

ResultaatBluehub verzorgt vanaf mei 2022 structureel content op de on- en offline communicatiekanalen van Grassa vanuit een duidelijke contentstrategie.

De realisatie van een gloednieuwe website was een van de eerste en grootste mijlpalen. Daarnaast zijn de eerste pitchdecks ontwikkeld die Grassa kan gebruiken om partners te werven.


Bekijk hier het resultaat


Corporate Flyer

Meer weten over onze cases?

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten - Bluehub case

Congres ter versterking van kennisleiderschap

Organisatie en communicatie van jaarcongres over arbeidsmigratie
Innovatie Hogedraad Komkommerteelt

Optimaal lichtrecept voor komkommers

Kennisplatform voor komkommerteelt over led-belichting

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Platform Agrotoerisme - Bluehub case

Nieuw platform versterkt agrotoerisme

Platform Agrotoerisme

Limburg profileren als dé
agrotoeristische bestemming

UitdagingVerbinden van agrarisch en leisure ondernemers met als doel om elkaar te versterken en agrotoerisme in Limburg te laten groeien

Platform Agrotoerisme heeft het doel om ondernemers te ondersteunen in het realiseren van innovatie, omzet en winst rondom agrotoerisme ten einde Limburg te ontwikkelen tot de aantrekkelijkste bestemming voor agrotoerisme in Nederland en de Euregio. Het wenst deze doelen te bereiken middels het continue samen met haar leden ontwikkelen van nieuwe concepten, samenwerkingsverbanden en arrangementen en deze vervolgens in de markt te valideren en aan toeristen aan te bieden via haar (digitaal) belevingsplatform.

AanpakSinds 2019 heeft Bluehub uitgebreid onderzoek gedaan en diverse pilots met ondernemers uitgevoerd.

De geleerde lessen uit deze onderzoeken en pilots zijn verwerkt in een businessplan 2021-2025. Een eerste belangrijke opgave was de oprichting van een coöperatie als rechtspersoon en het ontwikkelen van een geheel nieuwe branding. Vandaag de dag is Bluehub de uitvoerende partij en dagdagelijks bezig met ledenwerving, ontwikkelen van nieuwe concepten / arrangementen, regiobranding en beheert het belevingsplatform: Limburg (s)maakt je beter.

ResultaatIn januari 2022 is de coöperatie opgericht en sinds dat moment sluiten steeds meer betrokken ondernemers zich aan.

Zij erkennen de potentie van deze groeiende markt en maken hier graag onderdeel van. Samen met deze ondernemers wordt vol ingezet op arrangement ontwikkeling en zijn er al diverse arrangementen te boeken op het nieuw gerealiseerde belevingsplatform Limburg (s)maakt je beter.


Platform Agrotoerisme over Bluehub“Resultaatgericht, professioneel, deskundig. Zo omschrijf ik Bluehub als samenwerkingspartner. Zij hebben kennis van zaken, hebben een proactieve houding en zijn goed bereikbaar. Dat is van belang als je te maken hebt met ad hoc deadlines waar binnen dit project wel eens sprake van is. Ik heb, naast vertrouwen in de ondernemers en het onderwijs, ook vertrouwen in Bluehub als partner om Noord-Limburg samen met gemeenten als agrotoeristische regio voor toeristen aantrekkelijk te maken.”

Jessie Riechelman | Beleidsmedewerker Vrijetijdseconomie binnen Gemeente Venray

Bekijk hier het resultaat


Website Limburg (s)maakt je beter

Kick-off The Summer Experience

Aftermovie 2021

Meer weten over onze cases?

Kennisdeling middels een video trilogie

Op weg naar een optimale komkommerteelt in de donkerste periode van het jaar
e-Filfilment Hub

Roadmap naar groene e-fulfilment

Opzet en uitvoering sales, business development, marketing en productontwikkeling

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

HBM logo

Gezonde duurzaamheidstransitie in de bouw

Gezonde duurzaamheidstransitie in de bouw

Healthy Building Network & Movement

UitdagingDe bouwsector staat voor grote uitdagingen, zoals CO2-uitstoot, circulariteit en energieneutraal bouwen. Ook de gezondheid en de beleving van gebruikers van een gebouw wordt steeds vaker meegewogen bij het ontwerp. Hoe integreren opdrachtgever en de bouwsector deze veranderingen zo slim mogelijk?

In het Duits-Nederlandse Interreg-project Healthy Building Network (2018-2022) lag de focus op het creëren van bewustwording en een netwerk. Sinds 2023 werken we samen met 10 partners aan het opvolgproject Healthy Building Movement. Dit project richt zich op het maken van de stap naar meer gezonde gebouwen in de praktijk. Het belang daarvan, en met name van ventilatie en binnenluchtkwaliteit, is gedurende de coronapandemie nog meer duidelijk geworden.

Het uitgangspunt bij Healthy Building Movement is dat gezond (ver)bouwen onderdeel van de duurzaamheidstransitie is. Géén eenzijdige focus, maar juist de verbinding leggen met andere duurzaamheidsthema’s zoals circulaire economie, biobased bouwen en energietransitie. Deze holistische aanpak maakt Healthy Building Movement uniek.

AanpakAls expert op het gebied van innovatie, marketing, branding en (change-)communicatie neemt Bluehub samen met WFG Kreis Viersen de communicatie van Healthy Building Movement voor haar rekening.

Bij HBN is in eerste instantie een communicatieplan uitgewerkt voor twee verschillende doelgroepen:

  • De groep die nog onbekend is met gezond bouwen werd geïnspireerd en op de voordelen gewezen. Factsheets speelden hierbij een belangrijke rol.
  • De groep met bestaande interesse werd verbonden door kennis te delen, evenementen te organiseren en nieuwsbrieven te verspreiden.

Bij HBM omvat dit specifieker: MKB, gebouwgebruikers, opdrachtgevers, investeerders, beleidsmakers en werkgevers. We willen hen inspireren tot actie over te gaan door diverse communicatiemiddelen uit HBN voort te zetten, zoals nieuwsbrieven, events en factsheets. Daarnaast spelen podcasts & video’s en Open Brains-sessies in toenemende mate een rol.

Naast communicatie neemt Bluehub ook een strategische rol in. Om de marktvraag naar gezonde gebouwen te stimuleren worden stakeholders in de regio op het gebied van gezond bouwen in kaart gebracht door middel van een “kansenkaart”. Hierdoor vergaart het project inzicht in het totale “eco-systeem” op het gebied van gezond bouwen en wordt matchmaking tussen MKB en projecten eenvoudiger. Tegelijkertijd draagt het bij aan verbindingen met andere programma’s (zoals PvE Frisse Scholen), waarmee synergie-effecten worden bereikt, omdat de kennis en praktijkervaring uit HBM waardevolle input kan genereren voor andere programma’s en vice versa.

ResultaatGedurende het eerste project is een community ontstaan van 200 Nederlanders en meer dan 300 Duitsers. Op social media is de community uitgegroeid tot bijna 500 personen, verspreid over de hele bouwsector. Daarnaast zijn vijf innovatievouchers uitgegeven, waardoor gezond bouwen steeds realistischer wordt.

Voor Healthy Building Movement heeft Bluehub een nieuwe huisstijl en slogan opgezet die aansluit bij de Healthy Building Network-huisstijl. In aansluiting is een nieuwe website gerealiseerd met een frisse, moderne look. Niet alleen laat deze de diensten van HBM zien, maar de website inspireert ook met gezonde bouwprojecten. Ook bevat de website een kennisbank én een database met bedrijven die werken aan gezond bouwen. Deze database dient als matchmaking tool voor ondernemers en opdrachtgevers.


Healthy Building Network
over Bluehub“De samenwerking met Bluehub heb ik als bijzonder prettig en vooral als zeer professioneel ondervonden. Er wordt vlot en goed gecommuniceerd en iedereen denkt heel innovatief!”

Anastasia Araktsidou | Project Manager WFG Kreis Viersen

HBM logo wit

Bekijk hier het resultaat


Huisstijl

Website

website Healthy Building Movement

Promotiemateriaal

roll-up banners Healthy Building Movement

Meer weten over onze cases?

Succesvol ondernemen in de korte voedselketen

Opzetten en uitvoeren van de Korte Keten Academy van begin tot eind
e-Filfilment Hub

Roadmap naar groene e-fulfilment

Opzet en uitvoering sales, business development, marketing en productontwikkeling

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Brightlands AI Academy - Bluehub case

Ontwikkeling van AI-talent in de regio

Brightlands AI Academy

Driving smart innovation

UitdagingKunstmatige intelligentie, ofwel artificial intelligence (AI), druppelt langzaam ons dagelijks leven in. Van beeldherkenning en interpretatie tot productierobots en gepersonaliseerde suggesties op Netflix en zelfrijdende auto’s. De toepassing van AI maakt processen slimmer en autonomer.

De behoefte aan geschoolde medewerkers in deze technologie die zich ongekend snel ontwikkelt is groot en brengt een uitdaging met zich mee; the war on AI talent. Internationaal wordt nu al volop gewedijverd om mensen met AI kennis en de strijd om geschoold AI talent zal de komende jaren enorm toenemen.

AanpakVanuit de genoemde toenemende behoefte hebben Genzai, This is Y, Hogeschool Zuyd, Maastricht University, Fontys Venlo, Brightlands en Bluehub samen gewerkt aan de realisatie van het eerste programma en daarmee aan de start van deze academy. 

Het doel van de AI Academy is het ontwikkelen van AI talent voor de regio. De aangesloten onderwijsinstellingen organiseren een programma van twaalf volledige lesdagen. Roy Lenders, ondernemer achter diverse succesvolle AI initiatieven, coacht de deelnemers en begeleidt hen op het technische vlak. Daarnaast coacht Bart Verlegh van Bluehub de deelnemers bij de business waarde van hun idee. Bluehub is bovendien verantwoordelijk voor de marketing van de Brightlands AI Academy.

ResultaatIn juni 2021 is de Brightlands AI Academy officieel gelanceerd. Het nieuwe initiatief, verbonden aan de AI-hub Brightlands, heeft inmiddels twee rondes afgerond in Noord-Limburg en breidde in 2023 uit naar de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen om ook Zuid-Limburg aan te spreken.

Elke twee maanden vindt er een AI-inspiratiesessie plaats, waar potentiële deelnemers kennis kunnen maken met de AI Academy. Naast coaching heeft Bluehub inmiddels drie keer een succesvol pitch event voor de Brightlands AI Academy georganiseerd. Hier presenteren de deelnemers aan het 12-daagse lesprogramma hun business case aan werkgever en andere belangstellenden. Dit is ook een manier om andere bedrijven laagdrempelig kennis te laten maken met de kansen van AI in de praktijk.


Meer weten over de Brightlands AI Academy?Bekijk hier het resultaat


Lancering Brightlands AI Academy

Brochure

Workshops

Meer weten over onze cases?

Kennisdeling middels een video trilogie

Op weg naar een optimale komkommerteelt in de donkerste periode van het jaar
Innovatie Hogedraad Komkommerteelt

Optimaal lichtrecept voor komkommers

Kennisplatform voor komkommerteelt over led-belichting

Schrijf je in voor de Bluehub nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Meer draagvlak voor arbeidsmigranten

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Op weg naar kennisleiderschap

UitdagingArbeidsmigranten zijn cruciaal voor de Nederlandse economie en samenleving. Het thema arbeidsmigratie is de afgelopen jaren dan ook steeds hoger op de bestuurlijke en maatschappelijke agenda komen te staan. Toch blijft arbeidsmigratie een complex fenomeen, waarover nog altijd veel onbekend is.

Daarom heeft een collectief van partijen het initiatief genomen Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten op te richten. Dit kenniscentrum heeft de ambitie om dé kennisleider te worden op het gebied van arbeidsmigratie door alle kennis rondom arbeidsmigratie integraal te bundelen, ontwikkelen en te delen.

AanpakBluehub is al vanaf de start betrokken bij het kenniscentrum. Vanwege haar kennis op het gebied van arbeidsmigratie, uitgebreide netwerk binnen dit veld en haar business development-competenties, is Bluehub gevraagd een rol te spelen bij de oprichting van het kenniscentrum.

Bluehub heeft daartoe samen met de andere initiatiefnemers een bedrijfsstrategie ontwikkeld, nieuwe partners aangehaakt en een centrale rol vervuld in de organisatorische oprichting van het kenniscentrum.

ResultaatHet kenniscentrum is medio 2020 opgericht en heeft inmiddels een sterke positie opgebouwd. Zo heeft het kenniscentrum bijvoorbeeld meerdere eigen onderzoeken uitgevoerd (of in ontwikkeling), een grootschalig symposium georganiseerd en vervult zij een actieve rol als netwerkpartner.

Bluehub is als uitvoeringsorganisatie hieraan verbonden en is verantwoordelijk voor de directievoering, coördinatie van onderzoeken, eventorganisatie en PR. Samen wordt gewerkt aan het verder versterken van de positie van het kenniscentrum als dé kennisleider op het gebied van arbeidsmigratie!


Meer weten over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten?Bekijk hier het resultaat


Website Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Digitaal symposium

Kennisbank

Meer weten over onze cases?

e-Filfilment Hub

Roadmap naar groene e-fulfilment

Opzet en uitvoering sales, business development, marketing en productontwikkeling
Platform Agrotoerisme - Bluehub case

Nieuw platform versterkt agrotoerisme

Verbinden voor groei: hoe agrarische en leisure ondernemers elkaar versterken

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak