Cases

Opzetten van events en een kennisplatform

Optimaal lichtrecept voor komkommers

Innovatie Hogedraad Komkommerteelt

Komkommers telen op basis van LED-belichting

UitdagingKomkommertelers innoveren samen met een tiental marktpartijen als BASF, Bayer, Signify en Grodan om te komen tot een optimaal lichtrecept. Daarmee wordt een waardevolle bijdrage geleverd aan jaarrond beschikbaarheid van Nederlandse komkommers. De praktijkproef is uitgevoerd door agrofood R&D organisatie Botany.

Dit onderzoeksproject zette concrete stappen naar het mogelijk maken van jaarrond komkommers telen op Nederlandse bodem door middel van LED-belichting, om zo minder afhankelijk te zijn van de import uit Zuid-Europa. Het onderzoeksprogramma borduurt voort op het inmiddels afgeronde samenwerkingsverband GLITCH (link hiernaar). Aan Bluehub de taak om de resultaten van het onderzoeksprogramma te dissemineren met de gehele sector, o.a.  via een open kennisplatform. Dit platform dient enerzijds als een hulpmiddel om de kans op valorisatie, adoptie en acceptatie van nieuwe technologieën zo groot mogelijk te maken, en anderzijds als kanaal om (tussentijdse) projectresultaten te communiceren richting de diverse stakeholders.

ResultaatUit dit vraagstuk is het volgende kennisplatform gerealiseerd: Innovatie Hogedraad Komkommerteelt.

Als basis is een huisstijl, website en LinkedIn pagina gerealiseerd. Tijdens het onderzoek werden de (voorlopige) resultaten via het kennisplatform en diverse communicatiekanalen gedeeld met de doelgroepen, waaronder ook bijeenkomsten op locatie. Daarmee lag de nadruk op de adoptie en acceptatie van de onderzoeksresultaten. Afsluitend is er een slotsymposium georganiseerd waarbij niet alleen alle betrokkenen aanwezig waren, zoals telers en marktpartijen, maar ook geïnteresseerden die actief zijn in deze sector.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Bekijk hier het resultaat


Lancering kennisplatform

Terugblik kick-off

Conclusie praktijkonderzoek

Organisatie slotsymposium

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Volledige outsourcing van marketing

Toekomstbestendige coatingsystemen

IHI Hauzer Techno Coating

Volledige marketing outsourcing

UitdagingDe Hauzer Group, waaronder IHI Hauzer Techno Coating en IHI Bernex vallen, heeft grote ambities. Ze willen marktleider zijn als het gaat om het ontwikkelen van coating machines. Het bereiken en overtuigen van de juiste doelgroep met de juiste boodschap wereldwijd is daarom key.

Om die reden is Bluehub benaderd om toe te werken naar ROI gedreven marketing vanuit een inbound marketingstrategie.

AanpakBluehub is ieder jaar verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een operationeel marketingplan. Deze vormt de basis, zodat de strategie helder is en er operationeel op structurele wijze impact gemaakt kan worden.

Van content ontwikkeling, beheer van alle kanalen, SEO, SEA, organiseren van beurzen, ontwikkelen van campagnes tot alle designwerkzaamheden en videografie. Maar ook onderzoek naar de verschillende markten en het bepalen van de positionering voor een segmenteerde marketing aanpak.

ResultaatVan de eerste marketing ondersteuning in 2019, na de basis leggen in 2020 tot het zijn van dé marketingafdeling binnen Hauzer en werken vanuit een inbound marketingstrategie.

Bluehub verzorgt inmiddels alle (online) marketingcommunicatie activiteiten en designwerk, waarbij data driven werken en Return on Investment van alle marketingactiviteiten centraal staan. Ook de realisatie van een nieuwe missie en visie werd door Bluehub geleid. Hauzer heeft inmiddels een grotere (online) awareness wat onder andere resulteert in een stijging van 3.000 websitebezoekers per maand naar 10.000 bezoekers. Ook op het gebied van leadgeneratie is er enorme groei te zien; van enkele leads per jaar naar 75 tot 100 leads per maand. Daarbij is er nu ook inzicht in de Marketing ROI, zodat er toegewerkt kan worden om iedere euro terug te verdienen.


IHI Hauzer Techno Coating over Bluehub“We hebben Bluehub gekozen als onze partner om stappen te zetten op het gebied van inbound en online marketing. Met hun expertise op verschillende aspecten, zoals het creëren van de juiste content, het gebruik maken van social media en webinars en het analyseren van marketingdata helpen ze Hauzer om onze naamsbekendheid wereldwijd te vergroten, maar vooral om de leads te vinden waarvoor onze plasma-oplossingen een echte meerwaarde hebben.”

Michiel van Eerden | Director of Sales – IHI Hauzer Techno Coating

Bekijk hier het resultaat


Nieuwe website

Brochure DECO

Signing missie/visie

Landingspagina campagne deco

Webinar campagne deco

Brochure HYDROGEN TECHNOLOGY

Corporate video vision & mission

Brochure TOOL COATING SOLUTIONS

Hauzer For You

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Rechtstreeks van de boer

Traditionele kippenboer wordt innovator

Blei

Direct van de leg

UitdagingJanssen Ei is al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in de productie en verkoop van eieren. Eigenaar Peter Janssen had de behoefte om zich als kippenboer te onderscheiden, om ervoor te zorgen dat zijn organisatie een duurzame toekomst tegemoet gaat. Maar hoe doe je dat?   

AanpakIn 2019 heeft Bluehub onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om naast enkel de productie tevens het sorteren, verpakken en vermarkten in eigen beheer onder te brengen. Met andere woorden: de haalbaarheid van een korte keten binnen de eiermarkt. Er is onderzoek gedaan, een marketingstrategie opgesteld en de economische haalbaarheid is gevalideerd.

De volgende stap die werd genomen was de doorvertaling naar een daadwerkelijk korte ketenconcept, genaamd Blei. Het merk is in 2020 op de markt geïntroduceerd middels een digitale lancering. Op dit moment verzorgt Bluehub alle marketing- en communicatieactiviteiten en bieden we ondersteuning bij de daadwerkelijke verkoop van de (bl)eitjes.

ResultaatBlei is op dit moment te vinden bij diverse supermarkten van Jumbo en Coop in Limburg en Noord-Brabant. Bluehub heeft aan de wieg gestaan van dit innovatieve ei-concept. Samen met de ondernemer is er stap voor stap toegewerkt naar een innovatie binnen de eiermarkt, welke zich onderscheidt door te werken via een super korte keten en met een On the way to PlanetProof certificering.

Blei heeft inmiddels daadwerkelijk een positie in de markt, welke bekrachtigd wordt door het aantal locaties waar Blei verkrijgbaar is.


Blei over Bluehub”Hoe kunnen we zelf de markt bedienen met de eieren die dagelijks gelegd worden op ons pluimveebedrijf, en daarmee een aantal ketens uit de traditionele keten halen? Met die gedachte speelde ik al jaren. Maar hoe pak je zoiets aan? In mijn zoektocht naar de juiste handvatten kwam ik bij Bluehub terecht. Daar heb ik nog geen moment spijt van gehad. Mede dankzij hun expertise op alle facetten – zowel qua marketing als alles wat komt kijken bij het in de markt zetten van een nieuw product – zag Blei het levenslicht. Inmiddels vind je onze (bl)eieren bij diverse retailers in de regio. Daarmee namen we inderdaad een deel van de afzet in eigen beheer en kwam een langgekoesterde wens uit. Zonder de specialisten van Bluehub hadden we niet gestaan waar we nu staan.”

Peter Janssen | Directeur Blei

Bekijk hier het resultaat


Het verhaal van Blei

Website Blei

Digitale lancering Blei

Digitale rondleiding

Blei in de winkel

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Innovatie en co-creatie in glastuinbouw

Samen naar klimaatneutrale teeltsystemen

GLITCH

Innovatie in glastuinbouw

UitdagingEen beredeneerd gebruik van fossiele energie is een absolute noodzaak om tot een duurzame samenleving te komen. GLITCH werd ingezet op de ontwikkeling van innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teelttechnieken en -systemen in de glastuinbouw.

De samenwerking bestond uit 13 Vlaamse en Nederlandse partners, elk met hun eigen expertise. Hoe konden zij door middel van co-creatie komen tot succesvolle, koolstofarme innovaties, die direct toegepast kunnen worden in de praktijk?

AanpakBinnen GLITCH was Bluehub verantwoordelijk voor alle externe communicatie en community building.

Alle resultaten die voortkwamen uit projecten, onderzoeken en proeven werden gedeeld met de brede agrofoodsector in zowel Nederland als Vlaanderen. Daarnaast werd gebouwd aan een innovatie-community: door het organiseren, faciliteren en managen van (digitale) bijeenkomsten en demonstraties werden er door middel van samenwerkingen innovaties verder doorontwikkeld.

ResultaatGLITCH is uitgegroeid tot een rijke innovatie-community. Organisaties, overheden en (wetenschappelijk) onderwijs werden gedurende de looptijd geïnformeerd over de (praktische) mogelijkheden op het gebied van CO2 reductie.

Concreet hebben we onder andere een praktische webtool voor co-creatie gefaciliteerd, evenementen georganiseerd waarbij resultaten van GLITCH-onderzoeken centraal stonden en verzorgden we een continue stroom aan relevante content voor de agrofoodsector die op een innovatieve manier gepresenteerd werd. Het project GLITCH is eind mei 2021 afgerond.


GLITCH over Bluehub“Zonder Bluehub zou GLITCH niet zijn wat het geworden is. Met haar expertise, inzet, goede ideeën en de daadwerkelijke realisatie daarvan is Bluehub een onmisbare partner gebleken binnen een gedegen innovatietraject. Door alle initiatieven die ter tafel kwamen, de kwaliteit die geleverd werd en de gerespecteerde deadlines kwamen zaken écht van de grond. En dat is een fijne basis om samen te werken.”

Bart van Calenberge | Projectleider GLITCH

Bekijk hier het resultaat


GLITCH in 1 minuut

Digitale rondgang belichte teelt

Slotsymposium GLITCH

Rol Bluehub binnen GLITCH

Co-creatie webtool

Brede disseminatie resultaten innovatie

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkte met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Waarde creëren uit reststromen

Platform Tuinbouwreststromen

Van afval naar waardecreatie

UitdagingTelersverenigingen Fossa Eugenia, Royal ZON en SunFresh hebben samen met LLTB en SIGN eind 2020 het initiatief genomen tot oprichting van het Platform Tuinbouwreststromen.

Samen verenigen zij kennis en expertise om te komen tot (hogere) verwaarding van tuinbouwreststromen en zo bij te dragen aan een circulair verdienmodel voor hun leden-ondernemers. Hiermee komt Platform Tuinbouwreststromen tegemoet aan de groeiende maatschappelijke en politieke behoefte aan een duurzamere, circulaire land- en tuinbouwsector.

AanpakBluehub vormt samen met agrarisch adviesbureau Arvalis de uitvoeringsorganisatie van Platform Tuinbouwreststromen. Onze belangrijkste opdracht is het ‘bouwen’ van vijf tot tien nieuwe, betere en snellere verwaardingsketens voor boeren en telers uit Zuidoost-Nederland.

Dit gebeurt op basis van nauwe samenwerkingsverbanden tussen telers, be- en verwerkende partijen alsmede afnemers van (an)organische reststromen in o.a. de marktvelden energie, feed, food, bouwmaterialen en winning van inhoudsstoffen. Bluehub is tevens verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie rondom Platform Tuinbouwreststromen; van (digitale) events tot PR en van branding tot social media marketing.

ResultaatAlle potentiële, nieuwe verwaardingsketens worden door Bluehub getoetst op technische en economische haalbaarheid, praktische toepasbaarheid en toekomstperspectief.

Op moment van schrijven zijn ruim 20 ketens geanalyseerd en starten medio 2021 de eerste pilotprojecten waarin waardevolle groene én grijze reststromen van telers naar verwerkende partijen en hun afnemers worden verscheept. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van kosten- en imagovoordelen voor – alsmede het informeren, enthousiasmeren én activeren van – ondernemers in een duurzame, toekomstgerichte land- en tuinbouwsector.


Platform Tuinbouwreststromen
over Bluehub“Bluehub is voor het Platform Tuinbouwreststromen een van de procesbegeleiders die het project vanaf zijn ontstaan ondersteund heeft vanuit hun netwerk en expertise. Met de kennis en kunde van Bluehub staan we nu op de drempel van de eerste praktijk casussen om ondernemers te laten ervaren dat afval niet bestaat maar dat reststromen de nieuwe grondstoffen zijn. Van communicatie tot organisatie van webinars, Bluehub heeft het allemaal!”

Marcel Dings | Voorzitter Platform Tuinbouwreststromen – Owner Brookberries Group

Bekijk hier het resultaat


Matchmaking Event

Persbericht | Telers bundelen krachten

Publicatie Nieuwe Oogst

Webinar reststromen verwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Driving smart innovation

Ontwikkeling van AI-talent in de regio

Brightlands AI Academy

Driving smart innovation

UitdagingKunstmatige intelligentie, ofwel artificial intelligence (AI), druppelt langzaam ons dagelijks leven in. Van beeldherkenning en interpretatie tot productierobots en gepersonaliseerde suggesties op Netflix en zelfrijdende auto’s. De toepassing van AI maakt processen slimmer en autonomer.

De behoefte aan geschoolde medewerkers in deze technologie die zich ongekend snel ontwikkelt is groot en brengt een uitdaging met zich mee; the war on AI talent. Internationaal wordt nu al volop gewedijverd om mensen met AI kennis en de strijd om geschoold AI talent zal de komende jaren enorm toenemen.

AanpakVanuit de genoemde toenemende behoefte hebben Genzai, This is Y, Hogeschool Zuyd, Maastricht University, Fontys Venlo, Brightlands en Bluehub samen gewerkt aan de realisatie van het eerste programma en daarmee aan de start van deze academy. 

Het doel van de AI Academy is het ontwikkelen van AI talent voor de regio. De aangesloten onderwijsinstellingen organiseren een programma van twaalf volledige lesdagen. Roy Lenders, ondernemer achter diverse succesvolle AI initiatieven, coacht de deelnemers en begeleidt hen in de businesscase. Bluehub is verantwoordelijk voor de gehele marketing van de Brightlands AI Academy.

ResultaatIn juni 2021 is de Brightlands AI Academy officieel gelanceerd. Het nieuwe initiatief, verbonden aan de AI-hub Brightlands, heeft inmiddels twee rondes afgerond in Noord-Limburg en breidt in het volgende lesprogramma uit naar de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen om ook Zuid-Limburg aan te spreken.

Elke twee maanden vindt er een AI-inspiratiesessie plaats, waarbij potentiële deelnemers kennis kunnen maken met de academy. De komende jaren start ieder halfjaar een groep deelnemers aan het programma. Daarnaast hebben we als Bluehub inmiddels twee keer een succesvol pitch event georganiseerd, waar de studenten hun business case presenteren aan werkgever en andere belangstellenden. Op die manier kunnen andere bedrijven ook laagdrempelig kennis maken met de kansen van AI in de praktijk.


Meer weten over de Brightlands AI Academy?Bekijk hier het resultaat


Lancering Brightlands AI Academy

Brochure

Workshops

Schrijf je in voor de Bluehub nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Innovatie in beeld

Realisatie van optimale komkommerteelt

Grodan

Innovatie in beeld

UitdagingJaarrond kwalitatief goede komkommers telen, ook in de donkerste periode van het jaar. Dat is het doel van Grodan in samenwerking met andere partijen als Botany, Signify, BASF en Rijk Zwaan.

Wanneer het doel is om een totaalrecept te bieden aan telers, zullen diverse schakels samen moeten werken om deze ideale samenstelling te bereiken. Denk daarbij aan substraat, assimilatiebelichting, waterhuishouding, klimaat en genetica.

AanpakOm de kennis die opgedaan wordt in dit onderzoek te benutten, wil Grodan de kennis delen en het belang van onderzoek duiden.

Dit is gedaan door de realisatie van vier video’s, die een kijkje in deze innovatieve keuken geven. Door elke partij die een aandeel heeft in dit onderzoek wordt toegelicht welke onderdeel van het recept zij voor hun rekening nemen. Om te laten zien dat dit onderzoek ook daadwerkelijk toegepast wordt of gaat worden in de praktijk, komen ook de telers aan bod die wekelijks aanwezig zijn en adviezen delen.

ResultaatVier inhoud gedreven video afleveringen, waarbij de weg naar het optimale totaalrecept in beeld wordt gebracht.

Alle partners die betrokken zijn bij dit innovatievraagstuk laten zien wat hun bijdrage is in het geheel.


Grodan over Bluehub“Om over een belangrijk project van ons videocontent te maken heb ik Bluehub, op advies van iemand die al met Bluehub werkte, benaderd. Vanaf de eerste kennismaking voelde ik een goede, prettige en professionele match. In samenspraak zijn we tot een aansprekend concept gekomen. In de uitvoering had ik al vrij snel het gevoel dat ik me niet overal meer mee hoefde te bemoeien. In samenwerkingen ben ik op zoek naar partners die goed begrijpen wat we willen (dus doorvragen maar ook doortastend zijn), die zelf met goede ideeën komen en die ontzorgen. Bluehub heeft het op deze punten heel goed gedaan. Zowel inhoudelijk als organisatorisch. De kwaliteit die is afgeleverd is zeer goed en ik zal dan ook niet twijfelen Bluehub voor een volgend project te benaderen.”

Stefanie Wienhoven | Communication Manager Grodan

Bekijk hier het resultaat


Episode #1

Episode #2

Episode #3

Episode #4

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak