Cases

Bol Adviseurs

Digitale transformatie door IT Advies

Digitale transformatie door IT Advies

Bol Adviseurs

UitdagingBol Adviseurs is een full-service accountancy- en advieskantoor. Met haar diverse kantoren in Zuidoost-Nederland is zij altijd dichtbij en in staat om haar klanten nauw te ondersteunen bij het behalen van hun ambities, dromen en doelen. Bol Adviseurs ziet daarbij dat veel klanten voor een digitale transformatie staan. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en data bieden enorme kansen voor bedrijven. Deze kansen gaan echter ook gepaard met uitdagingen, zoals cybersecurity en bescherming van persoonsgegevens.

Bol Adviseurs wil haar klanten optimaal ondersteunen bij het maken van deze digitale transformatie en heeft daarom een nieuwe dienstverlening geïntroduceerd: IT Audit & Advies. Om deze dienstverlening goed in de markt te zetten, hebben zij Bluehub gevraagd haar te ondersteunen bij het ontwikkelen van een passende waardepropositie.

AanpakHet afgelopen jaar heeft Bluehub nauw samengewerkt met Bol Adviseurs bij het ontwikkelen van deze waardepropositie. Dit proces bestond uit drie stappen:

  • Ten eerste werden de doelgroep, trends in de markt en wensen, behoeften en uitdagingen van klanten in kaart gebracht. Hiervoor werden onder meer diepte-interviews gehouden met een breed scala aan huidige klanten.
  • Op basis van de opgehaalde behoeften en randvoorwaarden werd vervolgens gezamenlijk een waardepropositie geformuleerd. Deze waardepropositie werd ook uitgewerkt in termen van unique selling points, positionering en klantbelofte.
  • Ten slotte werd de waardepropositie doorvertaald in content en communicatiemiddelen. Hierbij werd ook een implementatieplan opgesteld, op basis waarvan Bol Adviseurs deze nieuwe dienstverlening ook daadwerkelijk commercieel in de markt kan zetten.

ResultaatDe kern van deze samenwerking betrof het uitwerken van een kraakheldere waardepropositie. Deze waardepropositie is succesvol uitgewerkt en opgeleverd. Echter is dit voor Bol Adviseurs slechts een eerste stap om hun daadwerkelijke doel te behalen: het optimaal bedienen van hun klanten. Daarom is de waardepropositie ook doorvertaald in concrete communicatiemiddelen, waaronder een factsheet gericht op interne collega’s en een websitetekst voor externe communicatie in bijvoorbeeld website en flyers.

Ook zijn aanbevelingen gedaan voor een salesplan in termen van doelgroepen, middelen, KPI’s en implementatieplanning. Zo heeft Bol Adviseurs alles in handen om de nieuwe dienst succesvol in de markt te zetten en haar klanten nóg beter te bedienen!


Meer weten over Bol Adviseurs?Quote

Bekijk hier het resultaat


Meer weten over onze cases?

Van den Borne

Internationale precisielandbouw transitie

Tijdens de Precision Days bij Van den Borne Aardappelen in Reusel is de campus officieel aangekondigd.
Brightlands AI Academy

Ontwikkeling van AI-talent in de regio

Kunstmatige intelligentie op de kaart zetten door het stimuleren van bijscholing

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Digitale transformatie door IT Advies

Bol Adviseurs

UitdagingBol Adviseurs is een full-service accountancy- en advieskantoor. Met haar diverse kantoren in Zuidoost-Nederland is zij altijd dichtbij en in staat om haar klanten nauw te ondersteunen bij het behalen van hun ambities, dromen en doelen. Bol Adviseurs ziet daarbij dat veel klanten voor een digitale transformatie staan. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en data bieden enorme kansen voor bedrijven. Deze kansen gaan echter ook gepaard met uitdagingen, zoals cybersecurity en bescherming van persoonsgegevens.

Bol Adviseurs wil haar klanten optimaal ondersteunen bij het maken van deze digitale transformatie en heeft daarom een nieuwe dienstverlening geïntroduceerd: IT Audit & Advies. Om deze dienstverlening goed in de markt te zetten, hebben zij Bluehub gevraagd haar te ondersteunen bij het ontwikkelen van een passende waardepropositie.

AanpakHet afgelopen jaar heeft Bluehub nauw samengewerkt met Bol Adviseurs bij het ontwikkelen van deze waardepropositie. Dit proces bestond uit drie stappen:

  • Ten eerste werden de doelgroep, trends in de markt en wensen, behoeften en uitdagingen van klanten in kaart gebracht. Hiervoor werden onder meer diepte-interviews gehouden met een breed scala aan huidige klanten.
  • Op basis van de opgehaalde behoeften en randvoorwaarden werd vervolgens gezamenlijk een waardepropositie geformuleerd. Deze waardepropositie werd ook uitgewerkt in termen van unique selling points, positionering en klantbelofte.
  • Ten slotte werd de waardepropositie doorvertaald in content en communicatiemiddelen. Hierbij werd ook een implementatieplan opgesteld, op basis waarvan Bol Adviseurs deze nieuwe dienstverlening ook daadwerkelijk commercieel in de markt kan zetten.

ResultaatDe kern van deze samenwerking betrof het uitwerken van een kraakheldere waardepropositie. Deze waardepropositie is succesvol uitgewerkt en opgeleverd. Echter is dit voor Bol Adviseurs slechts een eerste stap om hun daadwerkelijke doel te behalen: het optimaal bedienen van hun klanten. Daarom is de waardepropositie ook doorvertaald in concrete communicatiemiddelen, waaronder een factsheet gericht op interne collega’s en een websitetekst voor externe communicatie in bijvoorbeeld website en flyers.

Ook zijn aanbevelingen gedaan voor een salesplan in termen van doelgroepen, middelen, KPI’s en implementatieplanning. Zo heeft Bol Adviseurs alles in handen om de nieuwe dienst succesvol in de markt te zetten en haar klanten nóg beter te bedienen!


Meer weten over Bol Adviseurs?Quote

Bekijk hier het resultaat


Meer weten over onze cases?

Van den Borne

Internationale precisielandbouw transitie

Tijdens de Precision Days bij Van den Borne Aardappelen in Reusel is de campus officieel aangekondigd.
Brightlands AI Academy

Ontwikkeling van AI-talent in de regio

Kunstmatige intelligentie op de kaart zetten door het stimuleren van bijscholing

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Congres ter versterking van kennisleiderschap

Congres ter versterking van kennisleiderschap

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

UitdagingNederland is van oudsher een migratieland. Al decennialang leveren arbeidsmigranten een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse arbeidsmarkt, economie en samenleving. Bovendien neemt het aantal arbeidsmigranten dat naar ons land komt om hier te werken de komende jaren verder toe door economische groei, arbeidskrapte en vergrijzing.

Het onderwerp arbeidsmigratie leidt echter voortdurend tot nieuwe politieke discussies; partijen worstelen hiermee en zoeken naar oplossingsrichtingen. Daarom beoogde Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten om middels een landelijk jaarcongres in samenspraak met diverse stakeholders nieuwe kennis te ontwikkelen, debat te faciliteren en beleidsopties aan te dragen.

AanpakHet Kenniscentrum Arbeidsmigranten wil een klimaat scheppen waarin de waarde van arbeidsmigranten (h)erkend wordt en waarin zij zich welkom voelen. Daarvoor is het essentieel dat wij alle stakeholders hierbij betrekken en niet alleen praten óver arbeidsmigranten, maar ook mét arbeidsmigranten. Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft Bluehub gevraagd om een onderscheidend eventplan te ontwikkelen en uiting te geven aan dit eventplan en de bijbehorende communicatie.

Ten eerste heeft Bluehub een interactief, divers en actiegericht eventplan ontwikkeld voor het congres, waarbij aandacht is voor kennisontwikkeling, debat en netwerken. Zo was er ruimte voor diverse keynote-presentaties en werden paneldiscussies georganiseerd, om het gesprek tussen de diverse aanwezige experts en het publiek te stimuleren.

Ook heeft Bluehub in de aanloop naar het jaarcongres diverse arbeidsmigranten geïnterviewd. Hierbij werden persoonlijke interviews gehouden met diverse arbeidsmigranten, waarin zij vertellen over hun ervaringen in Nederland en waarbij zij hun eigen perspectief deelden over allerlei thema’s. Deze video’s werden getoond tijdens het jaarcongres.

Voorafgaand aan het event was Bluehub niet alleen verantwoordelijk voor de organisatie, maar ook voor de communicatie en werving van deelnemers. Hiervoor werd een eigen branding ontwikkeld die is doorgevoerd in allerlei online en materiële communicatiemiddelen. Denk bijvoorbeeld aan uitnodigingen, nieuwsbrieven, social media-uitingen, naamkaartjes, video’s en programmaboekjes. Alle communicatiemiddelen werden ingezet in een succesvolle communicatiecampagne, waardoor uiteindelijk ruim 300 hoogwaardige deelnemers zich hebben aangemeld voor het congres.

ResultaatHet jaarcongres kon rekenen op grote belangstelling vanuit het veld! Ruim 300 deelnemers meldden zich aan voor het congres, onder meer getrokken door het uitgebreide programma met hoogwaardige sprekers. Zo betraden onder meer Ahmed Marcouch (burgemeester Arnhem), Monique Kremer (Voorzitter Adviesraad Migratie) en Piet Fortuin (voorzitter CNV Vakmensen) het podium.

De grote deelname en interactieve programmering resulteerde in scherpe discussies, nieuwe inzichten en zelfs uitgesproken intenties tot samenwerkingen. Ook zorgde aanwezigheid van arbeidsmigranten tot meer betrokkenheid en meer begrip.

De creatieve, onderscheidende invulling van het jaarcongres en multimediale communicatiecampagne van Bluehub hebben kortom gezorgd voor een drukbezocht, inspirerend en waardevol congres!


Meer weten over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten?Quote

Bekijk hier het resultaat


Website Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Kenniscentrum Arbeidsmigranten website

Video arbeidsmigrant Dimitar

Aankondiging sprekers

Kenniscentrum Arbeidsmigranten congres sprekers

Programmaboekje jaarcongres

Programmaboekje jaarcongres Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Meer weten over onze cases?

Van den Borne

Internationale precisielandbouw transitie

Tijdens de Precision Days bij Van den Borne Aardappelen in Reusel is de campus officieel aangekondigd.
Brightlands AI Academy

Ontwikkeling van AI-talent in de regio

Kunstmatige intelligentie op de kaart zetten door het stimuleren van bijscholing

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Van den Borne

Internationale precisielandbouw transitie

Internationale campus versnelt precisielandbouw

VDBORNE Campus

Jacob van den Borne is al jarenlang actief op het gebied van precisielandbouw. Zijn bedrijf Van den Borne Aardappelen (ruim 600 hectare in Nederland en België) begon al in 2006 met het meten en digitaliseren van zijn percelen. Sindsdien heeft Jacob voortdurend nieuwe technieken geïntroduceerd en grote hoeveelheden data verzameld. Daarom wordt hij internationaal beschouwd als koploper op het gebied van precisielandbouw. Hij deelt graag zijn kennis en ervaringen en streeft ernaar om volgende generaties óók de kans te geven om te boeren.

Jacobs drijfveer: de volgende generatie de kans geven óók boer te worden.  

De transitie naar precisielandbouw verloopt echter langzaam, terwijl precisielandbouw een belangrijke oplossingsrichting is voor een toekomstbestendige agrarische sector. Veel boeren zijn terughoudend, technische oplossingen vinden hun weg moeilijk naar de praktijk en er is onvoldoende samenwerking en kennisdeling binnen de sector. Hoewel precisielandbouw grote kansen biedt, komt het dus nog onvoldoende van de grond.

AanpakJacob van den Borne wil de transitie naar precisielandbouw stimuleren en versnellen. Daarom wil hij de “VDBORNE Campus” lanceren. Een centrale plek waar kennis, samenwerking en innovatie rondom precisielandbouw bij elkaar komen. De campus heeft als doel om dé plek voor precisielandbouw te worden, waar partijen elkaar ontmoeten, kennis delen en samenwerken aan innovatie en toepassing van precisielandbouw.

Maar wat zijn de belangrijkste doelgroepen? Wat moet de campus aanbieden aan deze doelgroepen? En wat is het bijbehorende verdienmodel voor de campus? Om een antwoord te krijgen op deze vragen heeft Jacob Bluehub ingeschakeld. Gezamenlijk hebben wij medio 2023 een waardepropositie ontwikkeld voor de campus. Daarvoor hielden we onder meer diepte-interviews met tientallen stakeholders binnen de sector (boeren, techniekbedrijven, kennisinstellingen etc.) en ontwikkelden naast een waardepropositie met bijbehorende positionering, ook features en verdienmodellen.

ResultaatOp basis van desk research en alle diepte-interviews kwam een glasheldere waardepropositie voor de VDBORNE Campus tot stand. Deze waardepropositie is doorvertaald naar de specifieke doelgroepen. Daarmee heeft de VDBORNE Campus een aantrekkelijk en scherp verhaal voor alle verschillende potentiële klanten. Op deze manier kan de campus inspelen op de specifieke behoeften van elke partij en voor ieder van hen de juiste oplossing bieden.

Benieuwd naar de resultaten? Download ze hier.

De VDBORNE Campus is officieel aangekondigd tijdens de Precision Days op 25 en 26 augustus 2023 bij Van Den Borne Aardappelen in Reusel. De middelen die hiervoor zijn opgezet, zoals de website en video, zijn een co-creatie waar Bluehub onderdeel van is geweest.


Van den Borne
over Bluehub“Bluehub is voor het Platform Tuinbouwreststromen een van de procesbegeleiders die het project vanaf zijn ontstaan ondersteund heeft vanuit hun netwerk en expertise. Met de kennis en kunde van Bluehub staan we nu op de drempel van de eerste praktijk casussen om ondernemers te laten ervaren dat afval niet bestaat maar dat reststromen de nieuwe grondstoffen zijn. Van communicatie tot organisatie van webinars, Bluehub heeft het allemaal!”

Jacob van den Borne | Eigenaar Van den Borne Aardappelen

Logo VDBORNE Campus

Bekijk hier het resultaat


Website VDBORNE Campus

Website VDBORNE Campus

Waardepropositie

Whitepaper | Waardepropositie Van Den Borne Campus

Introductievideo VDBORNE Campus

Hoe zijn we tot de waardepropositie gekomen?

[av_layout_row border='' min_height_percent='' min_height_pc='25' min_height='575' color='main_color' mobile='av-flex-cells' mobile_breaking='' id='' custom_class='gridrow-arrow' template_class='' aria_label='' av_element_hidden_in_editor='0' av_uid='av-ehu1wz' sc_version='1.0'] [av_cell_one_half vertical_align='top' padding='0' padding_sync='true' background='bg_color' background_color='' background_gradient_direction='vertical' background_gradient_color1='' background_gradient_color2='' background_gradient_color3='' src='https://bluehub.nl/wp-content/uploads/2023/11/Whitepaper_Van-den-borne-campus.pdf-2.jpg' attachment='7134' attachment_size='full' background_attachment='scroll' background_position='center center' background_repeat='stretch' link='' linktarget='' link_hover='' mobile_display='' mobile_col_pos='0' custom_class='' template_class='' av_uid='av-cpqycz' sc_version='1.0'] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align='middle' padding='30px' padding_sync='true' background='bg_color' background_color='' background_gradient_color1='' background_gradient_color2='' background_gradient_direction='vertical' src='' attachment='' attachment_size='' background_attachment='scroll' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' link='' linktarget='' link_hover='' mobile_display='' custom_class='' template_class='' av_uid='av-7dml5v' sc_version='1.0'] [av_one_full first min_height='' vertical_alignment='av-align-top' space='' row_boxshadow_color='' row_boxshadow_width='10' margin='0px' margin_sync='true' mobile_breaking='' border='' border_color='' radius='0px' radius_sync='true' padding='0px' padding_sync='true' column_boxshadow_color='' column_boxshadow_width='10' background='bg_color' background_color='' background_gradient_color1='' background_gradient_color2='' background_gradient_direction='vertical' src='' attachment='' attachment_size='' background_position='top left' background_repeat='no-repeat' highlight_size='1.1' animation='right-to-left' link='' linktarget='' link_hover='' title_attr='' alt_attr='' mobile_display='' id='' custom_class='' template_class='contact-form' aria_label='' element_template='' one_element_template='' av_uid='av-60t99v' sc_version='1.0'] [av_heading heading='Download onze whitepaper' tag='h2' style='blockquote modern-quote' subheading_active='' show_icon='' icon='ue800' font='entypo-fontello' size='' av-medium-font-size-title='' av-small-font-size-title='' av-mini-font-size-title='' subheading_size='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' icon_size='' av-medium-font-size-1='' av-small-font-size-1='' av-mini-font-size-1='' color='custom-color-heading' custom_font='' subheading_color='' seperator_color='' icon_color='' margin='' margin_sync='true' padding='10' icon_padding='10' headline_padding='' headline_padding_sync='true' link='' link_target='' id='' custom_class='' template_class='' element_template='' one_element_template='' av_uid='av-d22wz' sc_version='1.0' admin_preview_bg=''][/av_heading] [av_textblock size='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' font_color='' color='' id='' custom_class='' template_class='' element_template='' one_element_template='' av_uid='av-lk8an6rh' sc_version='1.0' admin_preview_bg=''] "WAARDEPROPOSITIE VAN DEN BORNE CAMPUS" [/av_textblock] [av_textblock size='' av-medium-font-size='' av-small-font-size='' av-mini-font-size='' font_color='' color='' id='' custom_class='' template_class='' element_template='' one_element_template='' av_uid='av-2doypv' sc_version='1.0' admin_preview_bg=''] [contact-form-7 id="7128" title="Download form - Waardepropositie VDBorne"] [/av_textblock] [/av_one_full][/av_cell_one_half][/av_layout_row]

Meer weten over onze cases?

BAS F

Kennisdeling middels een video trilogie

Op weg naar een optimale komkommerteelt in de donkerste periode van het jaar
Korte Keten Academy

Succesvol ondernemen in de korte voedselketen

Opzetten en uitvoeren van de Korte Keten Academy van begin tot eind
Healthy Building Network

Verduurzaming in de bouwsector

Community building: de toekomst van gezond bouwen

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Hauzer

Toekomstbestendige coatingsystemen

IHI Hauzer Techno Coating

Volledige marketing outsourcing

UitdagingDe Hauzer Group, waaronder IHI Hauzer Techno Coating en IHI Bernex vallen, heeft grote ambities. Ze willen marktleider zijn als het gaat om het ontwikkelen van coating machines. Het bereiken en overtuigen van de juiste doelgroep met de juiste boodschap wereldwijd is daarom key.

Om die reden is Bluehub benaderd om toe te werken naar ROI gedreven marketing vanuit een inbound marketingstrategie.

AanpakBluehub is ieder jaar verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een operationeel marketingplan. Deze vormt de basis, zodat de strategie helder is en er operationeel op structurele wijze impact gemaakt kan worden.

Van content ontwikkeling, beheer van alle kanalen, SEO, SEA, organiseren van beurzen, ontwikkelen van campagnes tot alle designwerkzaamheden en videografie. Maar ook onderzoek naar de verschillende markten en het bepalen van de positionering voor een segmenteerde marketing aanpak.

ResultaatVan de eerste marketing ondersteuning in 2019, na de basis leggen in 2020 tot het zijn van dé marketingafdeling binnen Hauzer en werken vanuit een inbound marketingstrategie.

Bluehub verzorgt inmiddels alle (online) marketingcommunicatie activiteiten en designwerk, waarbij data driven werken en Return on Investment van alle marketingactiviteiten centraal staan. Ook de realisatie van een nieuwe missie en visie werd door Bluehub geleid. Hauzer heeft inmiddels een grotere (online) awareness wat onder andere resulteert in een stijging van 3.000 websitebezoekers per maand naar 10.000 bezoekers. Ook op het gebied van leadgeneratie is er enorme groei te zien; van enkele leads per jaar naar 75 tot 100 leads per maand. Daarbij is er nu ook inzicht in de Marketing ROI, zodat er toegewerkt kan worden om iedere euro terug te verdienen.


IHI Hauzer Techno Coating over Bluehub“We hebben Bluehub gekozen als onze partner om stappen te zetten op het gebied van inbound en online marketing. Met hun expertise op verschillende aspecten, zoals het creëren van de juiste content, het gebruik maken van social media en webinars en het analyseren van marketingdata helpen ze Hauzer om onze naamsbekendheid wereldwijd te vergroten, maar vooral om de leads te vinden waarvoor onze plasma-oplossingen een echte meerwaarde hebben.”

Michiel van Eerden | Director of Sales – IHI Hauzer Techno Coating

Bekijk hier het resultaat


Nieuwe website

Brochure DECO

Signing missie/visie

Landingspagina campagne deco

Webinar campagne deco

Brochure HYDROGEN TECHNOLOGY

Corporate video vision & mission

Brochure TOOL COATING SOLUTIONS

Hauzer For You

Meer weten over onze cases?

Korte Keten Academy

Succesvol ondernemen in de korte voedselketen

Opzetten en uitvoeren van de Korte Keten Academy van begin tot eind
Grassa

Gewoon gras beter maken

Hoe marketing Grassa helpt bij de verovering van de agrarische markt
Brightlands AI Academy

Ontwikkeling van AI-talent in de regio

Kunstmatige intelligentie op de kaart zetten door het stimuleren van bijscholing

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Jesse

Jesse Holten

Marketeer

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Meer draagvlak voor arbeidsmigranten

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Op weg naar kennisleiderschap

UitdagingArbeidsmigranten zijn cruciaal voor de Nederlandse economie en samenleving. Het thema arbeidsmigratie is de afgelopen jaren dan ook steeds hoger op de bestuurlijke en maatschappelijke agenda komen te staan. Toch blijft arbeidsmigratie een complex fenomeen, waarover nog altijd veel onbekend is.

Daarom heeft een collectief van partijen het initiatief genomen Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten op te richten. Dit kenniscentrum heeft de ambitie om dé kennisleider te worden op het gebied van arbeidsmigratie door alle kennis rondom arbeidsmigratie integraal te bundelen, ontwikkelen en te delen.

AanpakBluehub is al vanaf de start betrokken bij het kenniscentrum. Vanwege haar kennis op het gebied van arbeidsmigratie, uitgebreide netwerk binnen dit veld en haar business development-competenties, is Bluehub gevraagd een rol te spelen bij de oprichting van het kenniscentrum.

Bluehub heeft daartoe samen met de andere initiatiefnemers een bedrijfsstrategie ontwikkeld, nieuwe partners aangehaakt en een centrale rol vervuld in de organisatorische oprichting van het kenniscentrum.

ResultaatHet kenniscentrum is medio 2020 opgericht en heeft inmiddels een sterke positie opgebouwd. Zo heeft het kenniscentrum bijvoorbeeld meerdere eigen onderzoeken uitgevoerd (of in ontwikkeling), een grootschalig symposium georganiseerd en vervult zij een actieve rol als netwerkpartner.

Bluehub is als uitvoeringsorganisatie hieraan verbonden en is verantwoordelijk voor de directievoering, coördinatie van onderzoeken, eventorganisatie en PR. Samen wordt gewerkt aan het verder versterken van de positie van het kenniscentrum als dé kennisleider op het gebied van arbeidsmigratie!


Meer weten over Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten?Bekijk hier het resultaat


Website Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten

Digitaal symposium

Kennisbank

Meer weten over onze cases?

e-Filfilment Hub

Roadmap naar groene e-fulfilment

Opzet en uitvoering sales, business development, marketing en productontwikkeling
Platform AgroToerisme

Nieuw platform versterkt agrotoerisme

Verbinden voor groei: hoe agrarische en leisure ondernemers elkaar versterken

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak

OTTO Workforce

Mensen maken het verschil

OTTO Work Force

Analyses over de economie en arbeidsmarkt

UitdagingOTTO Work Force is marktleider in internationale arbeidsbemiddeling in Europa. Deze markt groeit snel en is continue in beweging, maar er bestaat onder werkgevers, bestuurders en burgers nog altijd veel onduidelijkheid over arbeidsmigratie.

OTTO Work Force wil haar koppositie in deze sector behouden én verstevigen door hoogwaardige, actuele kennis te verzamelen over de economie, arbeidsmarkt en uitzendbranche. Op deze manier kan zij haar beleid aanscherpen, betere beslissingen nemen en de markt voeden met nieuwe informatie.

AanpakBluehub beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsmarktonderzoek, analyse en advies, in het bijzonder over het thema arbeidsmigratie.

De opgedane kennis en expertise over deze markt, gecombineerd met de binnen Bluehub aanwezige competenties op het gebied van marktonderzoek, maakt Bluehub voor OTTO Work Force de ideale partner. Gezamenlijk worden dan ook, inspelend op de actualiteit, continue nieuwe onderzoeken opgezet en uitgevoerd.

ResultaatDankzij de jarenlange samenwerking is Bluehub op dit moment voor OTTO Work Force het eerste aanspreekpunt voor alle kennisvragen op het gebied van arbeidsmarkt, economie en arbeidsmigratie.

Bluehub houdt zich hierbij bezig met een breed scala aan activiteiten, waaronder het uitvoeren van marktonderzoeken, factchecking, realisatie kwartaalrapportages en het aanleveren van content voor advertenties, blogs, interviews en meer.


Meer weten over OTTO Work Force?Bekijk hier het resultaat


Onderzoek huizenmarkt

De arbeidsmigrant van de toekomst

Meer weten over onze cases?
Open Brains

Een kritische blik op innovatie

Dé kans voor starters om te pitchen voor multidisciplinair publiek
Platform Tuinbouwreststromen

Waarde creëren uit reststromen

De fundering leggen voor een circulaire land- en tuinbouwsector

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Dit team werkt met veel plezier aan deze case!

Nieuwsgierig geworden? Plan nu een afspraak